Gå til meny

  • Postadresse: Sørliveien 37, 1473 Lørenskog
  • Besøksadresse: Aktivitetshuset Volt
  • Tlf: 924 62 115/ 23 35 32 00
  • Faks: 23 35 32 01
  • Mail: lorenskog@sos-rasisme.no

* Støttekonto: 0535 50 21027

Lørenskog SOS Rasisme er et lokallag av SOS Rasisme, Norges eneste demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle sine krefter for opplysning, bevisstgjøring og bekjempelse av rasisme og nazisme. Vi har 500 medlemmer i Lørenskog og nærliggende kommuner. SOS Rasisme i Norge har over 40 000 medlemmer og 170 lokallag.

(C) 2008 SOS Rasisme/ Lørenskog SOS Rasisme

Lørenskog SOS Rasisme      
Postadresse: Sørliveien 37, 1473 Lørenskog      
Besøksadresse: Aktivitetshuset Volt      
Tlf: 91 77 24 80/ 23 35 32 04 Faks: 23 35 32 01      

Lørenskog SOS Rasisme er et lokallag av SOS Rasisme, Norges eneste demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle sine krefter for opplysning, bevisstgjøring og bekjempelse av rasisme og nazisme. Vi har 600 medlemmer i Lørenskog og nærliggende kommuner. SOS Rasisme i Norge har over 47 000 medlemmer og 150 lokallag.