Gå til meny

Onsdag 15. november holder lokalbefolkningen i Lørenskog fakkelmarkering for 13 år gamle Ashok som i mai ble utvist til Sri Lanka. Samme dag behandler formannskapet i Lørenskog kommune et forslag om å aktivt støtte Ashok.

Fakkelmarkering

Lørenskog SOS Rasisme og foreldre ved Fjellhamar skole inviterer til fakkelmarkering utenfor Lørenskog Rådhus, onsdag 15. november kl. 18.30. Markeringen holdes i forbindelse med formannskapsmøtet som skal behandle et forslag som vil innebære at kommunen aktivt støtter Ashok.

Blant appellantene utenfor rådhuset er Mona Annegretesdatter (mor til en av Ashoks beste venner) og ordfører Åge Tovan. Barneombudet, Psykologforeningen, stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal (KrF) og andre støttespillere er også invitert.

Under markeringen blir det innsamling av underskrifter og salg av fakler til inntekt for Ashok.

Brudd på barnekonvensjonen

Onsdag 24. mai ble 13 år gamle Ashok hentet av politiet hjemme hos fosterfamilien sin på Fjellhamar. Etter å ha bodd i Norge i fire år ble han sendt til Sri Lanka, et land hvor han verken har mor eller far som kan ta vare på han. Norske myndigheter sier de vil statuere et eksempel for å skremme andre fra å søke asyl i Norge.

- Vi mener denne og lignende saker er et brudd på Soria Moria-erklæringens løfter om å “sørge for samsvar mellom FNs barnekonvensjon og utlendingforvaltningen”. Ashok skal ha akkurat den samme beskyttelsen av barnekonvensjonen som hans etnisk norske skolekamerater får, det sier leder i Lørenskog SOS Rasisme Ola Melbye Pettersen.

Måten norske myndigheter har behandlet Ashok på har også blitt kritisert av Barneombudet og Redd Barna, som påpeker at hensynet til barnets beste må veie tyngst også i asylsaker.

Politisk vilje eller sivilt søksmål?

31. august sendte Bjarne Håkon Hanssen ut en instruks til UDI og UNE om ikke å utvise flere barn før en ny forskrift om asylbarns rettigheter er på plass. Dette var en politisk innrømmelse av at asylbarn har blitt urettmessig behandlet. Dette ser imidlertid ikke ut til å hjelpe Ashok. Den varslede forskriften får neppe tilbakevirkende kraft, og dermed ofrer politikerne de barna som man allerede har gjort urett mot.

I så fall er siste utvei for å få Ashok hjem til Norge et sivilt søksmål mot staten ved UDI. – Kronerullingen for å engasjere advokat er allerede i gang, men det er en skandale at man må anlegge sak mot staten for å rette opp i feil som politikerne selv skulle rydde opp i, sier Pettersen.

Stort lokalt engasjement

Det lokale engasjementet for Ashok er stort. Ordfører Åge Tovan er en av de over 1500 som til nå har skrevet under på oppropet for å få Ashok hjem. Et samlet politisk miljø i Lørenskog har støttet opp om saken, og vi forventer at formannskapet vedtar forslaget om å støtte Ashok på onsdagens møte.


Kontaktperson:
Ola Melbye Pettersen
Leder, Lørenskog SOS Rasisme
Tlf: 23 00 29 05
E-post: knusrasismen@hotmail.com

Mer om saken:
http://www.sos-rasisme.no/ashok/

Oppropet for Ashok:
http://opprop.no/opprop.php?id=ashok

(C) 2008 SOS Rasisme/ Lørenskog SOS Rasisme

Lørenskog SOS Rasisme      
Postadresse: Sørliveien 37, 1473 Lørenskog      
Besøksadresse: Aktivitetshuset Volt      
Tlf: 91 77 24 80/ 23 35 32 04 Faks: 23 35 32 01      

Lørenskog SOS Rasisme er et lokallag av SOS Rasisme, Norges eneste demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle sine krefter for opplysning, bevisstgjøring og bekjempelse av rasisme og nazisme. Vi har 600 medlemmer i Lørenskog og nærliggende kommuner. SOS Rasisme i Norge har over 47 000 medlemmer og 150 lokallag.