Gå til meny

13 år gamle Ashok får ikke saken sin behandlet på nytt, tross i nye opplysninger. SOS Rasisme mener den rødgrønne regjeringens asylpolitikk er en skam, og det ligger nå an til en stevning av staten.

Ingen ankebehandling i UNE

Direktør i Utlendingsnemda (UNE), Terje Skjeggestad, slo i går fast at saken til 13 år gamle Ashok ikke vil bli tatt opp til ny vurdering. Dette er et hån mot barnekonvensjonen og setter Ashoks liv i fare.

Ashoks advokat Erik Gundersen leverte i april en omgjøringsbegjæring til UNE, basert blant annet på en ny rapport fra en delegasjon som besøkte Ashok i februar. Her kom det fram at premissene lagt til grunn av UNE ved utvisning ikke har blitt oppfylt. Ashok ble fjernet fra sitt fosterhjem mot sin vilje, men er i Sri Lanka per i dag ikke gjenforent med sin mor.

FNs høykommissær for flyktninger har også i sin siste landrapport oppfordret alle medlemsland til å vurdere alle asylsøknader fra Sri Lanka på nytt.

- En skam for regjeringen

- Den rødgrønne regjeringen gikk til valg på en mer human asylpolitikk, spesielt for kvinner og barn. Vi ser nå at dette bare var valgflesk, og at viljen til å sikre barn den beskyttelsen de har krav på ikke finnes verken i regjeringen eller utlendingsforvaltningen, det sier 1. nestleder i SOS Rasisme Ola Melbye Pettersen

- Norske myndigheter er glade i å skryte av sitt engasjement i FN, men i asylpolitikken bryter de gang på gang anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger.

Stevning av staten nødvendig

- Ashok-saken må nå opp for rettsaparatet, ved at det tas ut stevning av staten ved UNE, mener Pettersen. – Om nødvendig bør saken tas til menneskerettighetsdomstolen, for å få en prinsipiell dom på Norges overgrep mot flyktningbarn.


Om Ashok:
24. mai 2006, kl. 06.00, ble Ashok Jegatiswaran (f.16.03.93) med tvang pågrepet av uniformert politi og fjernet fra sitt fosterhjem på Fjellhamar i Lørenskog kommune.
Bakgrunnen for pågripelsen var et utvisningsvedtak fra UNE datert samme dag (24.05.06) Etter å ha bodd i Norge i fire år ble han sendt alene til Sri Lanka. Her har han verken mor eller far som kan ta vare på han.
Behandlingen skapte sterke reaksjoner fra venner og lokalmiljø, kommunestyre og norske organisasjoner. Norske myndigheter sa de ville statuere et eksempel for å skremme andre fra å søke asyl i Norge.

Vedlegg:
- Samleside om saken: www.sos-rasisme.no/ashok
- FN-rapport om Sri Lanka (http://sos-rasisme.no/ashok/sri-lanka-unhcr-rapport.pdf)
- Skriv om unntakslover fra desember (http://sos-rasisme.no/ashok/sri-lanka-unntakslover.pdf)

(C) 2008 SOS Rasisme/ Lørenskog SOS Rasisme

Lørenskog SOS Rasisme      
Postadresse: Sørliveien 37, 1473 Lørenskog      
Besøksadresse: Aktivitetshuset Volt      
Tlf: 91 77 24 80/ 23 35 32 04 Faks: 23 35 32 01      

Lørenskog SOS Rasisme er et lokallag av SOS Rasisme, Norges eneste demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle sine krefter for opplysning, bevisstgjøring og bekjempelse av rasisme og nazisme. Vi har 600 medlemmer i Lørenskog og nærliggende kommuner. SOS Rasisme i Norge har over 47 000 medlemmer og 150 lokallag.