Gå til meny

I dag er det ett år siden 13 år gamle Ashok Jegatiswaran ble hentet av politiet hjemme hos fosterfamilien sin på Fjellhamar. Etter å ha bodd i Norge i fire år ble han sendt til Sri Lanka, et land i borgerkrig hvor han hverken har mor eller far som kan ta vare på han.

Direktør i Utlendingsnemnda, Terje Skjeggestad, går i disse dager til angrep på Ashok sine støttespillere og media. Han anklager oss for å «tåkelegge sakens kjerne» og for å ha skapt falske forventninger hos Ashok om retur til Norge.

Til den første påstanden kan vi bare be Skjeggestad om å feie for egen dør. Hvis det er noen som har bidratt til å tåkelegge kjernen i denne saken så er det nemlig han og UNE. De faktiske forholdene på Sri Lanka blir konsekvent ikke kommentert, Ashoks rettigheter gjennom barnekonvensjonen likeså.

Et av de viktigste premissene lagt til grunn for utvisningen var å skape en signaleffekt, for å hindre at andre barn blir sendt til Norge som asylsøkere. Å legge slike politiske premisser inn i saksbehandlingen, strider mot selve grunnlaget for opprettelsen av UNE. UNE skulle styrke den individuelle saksbehandlingen og rettssikkerheten for asylsøkere. Når de i dag legger politiske argumenter til grunn for asylavslag er det åpenbart at noe har gått galt på veien, og at det trengs en omorganisering av hele nemnda.

I Colombo er Ashok ikke gjenforent med sin mor, ett år etter utvisningen. Borgerkrigen har eskalert siden utvisningen, og det er innført unntakslover i byen. FNs høykommissær for flyktninger ber i sin siste landrapport alle medlemsland om å vurdere tidligere søknader fra Sri Lanka på nytt. Behandlingen av Ashok bryter med flere artikler i barnekonvensjonen, og den skader Norges troverdighet ovenfor FN.

Vi som har jobbet lokalt med Ashok-saken siden begynnelsen har vært bevisste på ikke å gi Ashok falske forhåpninger. Vi har hele tiden fortalt han at det er svært usikkert om han får komme tilbake, og at han må fortsette livet sitt i Colombo. Når Terje Skjeggestad allikevel retter sin moralske pekefinger mot oss sender han et klart signal: Vi skal ikke få protestere mot statens overgrep mot en av våre venner. Vi skal ikke få lov til å kjempe politisk og juridisk for at han skal få komme tilbake. Vi skal helst bare sitte stille, og overlate Ashoks skjebne til kalde byråkrater med en politisk agenda.

Dette er den samme «signaleffekten» som UNE ønsker å sende til flyktninger, «ikke prøv å utfordre norsk asylpolitikk». Men vi lar oss ikke skremme. Så lenge dagens politikk vedvarer vil vi aldri holde fred. Vi vil også fortsette å samle inn underskrifter på www.sos-rasisme.no/ashok.

UNE er i prinsippet et uavhengig forvaltningsorgan, men til syvende og sist er det regjeringen og Bjarne Håkon Hanssen som sitter med ansvaret. Hvis de ikke nå griper inn i denne saken vil de sitte med enda en menneskeskjebne på samvittigheten.

Ola Melbye Pettersen
Leder, Lørenskog SOS Rasisme

(C) 2008 SOS Rasisme/ Lørenskog SOS Rasisme

Lørenskog SOS Rasisme      
Postadresse: Sørliveien 37, 1473 Lørenskog      
Besøksadresse: Aktivitetshuset Volt      
Tlf: 91 77 24 80/ 23 35 32 04 Faks: 23 35 32 01      

Lørenskog SOS Rasisme er et lokallag av SOS Rasisme, Norges eneste demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle sine krefter for opplysning, bevisstgjøring og bekjempelse av rasisme og nazisme. Vi har 600 medlemmer i Lørenskog og nærliggende kommuner. SOS Rasisme i Norge har over 47 000 medlemmer og 150 lokallag.