Gå til meny

Rettsaken der Ashok stevner staten ved Utledningsnemda er lagt til Oslo tingrett, mandag 21. og tirsdag 22. januar 2008.
SOS Rasisme oppfordrer alle til å møte opp i tingretten mellom 09.00 og 16.00 begge dagene. Det vil også bli holdt punktdemonstrasjon utenfor tinghuset rett etter rettsforhandlingene begge dager (ca. 16.00).
> Følg med for mer informasjon: sos-rasisme.no/ashok
> Last ned mobiliseringsplakat: ashok-plakat-rettssak

Bakgrunnen

Onsdag 24. mai 2006 ble 13 år gamle Ashok Jegatiswaran hentet av politiet hjemme hos fosterfamilien sin på Fjellhamar i Lørenskog. Etter å ha bodd i Norge i fire år ble han sendt til Sri Lanka, et land hvor han hverken har mor eller far som kan ta vare på han.

Støttearbeidet

Den brutale tvangsutsendelsen har skapt sterke reaksjoner i lokalmiljøet i Lørenskog, og blant engasjerte enkeltpersoner over hele landet. Hovedbudskapet fra Ashoks støttespillere er at vi ikke aksepterer at barn brukes som brikker i et politisk spill. Vi har hele tiden krevd at barnekonvensjonen blir respektert, og at Ashok må få komme hjem til Norge og Lørenskog.

Etter at alle sivile og politiske innitiativ ovenfor UNE og regjeringen ble arrogant avvist, har Ashok nå gått til søksmål mot staten ved Utlendingsnemda. I ryggen har Ashok et samlet kommunestyre i Lørenskog, som har engasjert advokater og følger opp hans situasjon i Colombo.

Hva kan du gjøre?

Alle som støtter Ashoks sak kan bidra på følgende måter:
- Signere opprop på opprop.no
- Gi en økonomisk støtte til konto: 0539 45 13948
- Kjøpe Ashok-CDen
- Kontakte SOS Rasisme og bli aktiv i støttegruppa

SOS Rasisme har deltatt i støttearbeidet helt siden utsendelsen, og vil fortsette arbeidet både før, under og etter rettssaken.

Kontaktperson for SOS Rasisme i Ashok-saken er Ola Melbye Pettersen:
Tlf. 23 35 32 04/ 91 77 24 80 el. E-post: ola.melbye.pettersen@sos-rasisme.no

Hovedforhandling i Oslo tingrett
Saksnr.: 07-096580TVI-OTIR/08
Sakstype: Alminnelig tvistemål
Saken gjelder: Gyldighet av Utlendingsnemndas vedtak
Parter: Puvaneswaran Jegatheeswaran – Staten v/Utlendingsnemda
Advokater: Erik Kristian Gundersen (Ashok) – Kine Elisabeth Steinsvik (UNE)
Rettens formann: Gammelgård, Per
Kilde: www.domstol.no

(C) 2008 SOS Rasisme/ Lørenskog SOS Rasisme

Lørenskog SOS Rasisme      
Postadresse: Sørliveien 37, 1473 Lørenskog      
Besøksadresse: Aktivitetshuset Volt      
Tlf: 91 77 24 80/ 23 35 32 04 Faks: 23 35 32 01      

Lørenskog SOS Rasisme er et lokallag av SOS Rasisme, Norges eneste demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle sine krefter for opplysning, bevisstgjøring og bekjempelse av rasisme og nazisme. Vi har 600 medlemmer i Lørenskog og nærliggende kommuner. SOS Rasisme i Norge har over 47 000 medlemmer og 150 lokallag.