Gå til meny

Rettsaken der den tvangsutsendte gutten Ashok stevner staten ved Utledningsnemda er lagt til Oslo tingrett, mandag 21. og tirsdag 22. januar 2008. SOS Rasisme med Ashoks venner fra Fjellhamar er tilstede under den prinsipielt viktige saken.

- Et overgrep mot barns rettigheter

Onsdag 24. mai 2006 ble 13 år gamle Ashok Jegatiswaran hentet av politiet hjemme hos fosterfamilien sin på Fjellhamar i Lørenskog. Etter å ha bodd i Norge i fire år ble han tvangsutsendt til Sri Lanka, et land hvor han hverken har mor eller far som kan ta vare på han.

Norske myndigheter ved Utlendingsnemda (UNE) sa de ville statuere et eksempel for å skremme andre fra å søke asyl i Norge. Dette strider ikke bare mot UNEs mandat som objektivt klageorgan, det bryter også med FNs barnekonvensjon. – Barnet Ashok har blitt redusert til en brikke i et politisk spill, det sier 1. nestleder i SOS Rasisme Ola Melbye Pettersen. – Fakta og hensynet til et barn som har bodd fire år i Norge har blitt satt til side for å kunne videreføre Erna Solbergs asylpolitikk. Vi krever at Bjarne Håkon Hanssen griper inn og henter Ashok hjem, uansett utfallet i Tingretten.

Massivt støttearbeid ender i retten

Den brutale tvangsutsendelsen har skapt sterke reaksjoner i lokalmiljøet i Lørenskog, og blant engasjerte enkeltpersoner over hele landet. Men hverken tusenvis av underskrifter, demonstrasjoner, uttalelser fra eksperter på barn og Sri Lanka samt tverrpolitisk støtte fra Lørenskog kommune har påvirket Bjarne Håkon Hanssen og regjeringen.

Etter at alle sivile og politiske innitiativ ovenfor UNE og regjeringen ble arrogant avvist, har Ashok nå gått til søksmål mot staten ved Utlendingsnemda. Det er et samlet kommunestyre i Lørenskog kommune som har engasjert advokater og følger opp hans situasjon i Colombo.

Demonstrasjoner utenfor tinghuset

Et 20-talls elever fra Fjellsrud skole på Fjellhamar har fått skolefri for å delta under rettssaken. SOS Rasisme oppfordrer også alle andre som har mulighet til å møte opp i tingretten mellom 09.00 og 16.00 begge dagene. Det vil også bli holdt punktdemonstrasjon utenfor tinghuset rett etter rettsforhandlingene begge dager (ca. 16.00).

For mer infomasjon om saken:
www.sos-rasisme.no/ashok

(C) 2008 SOS Rasisme/ Lørenskog SOS Rasisme

Lørenskog SOS Rasisme      
Postadresse: Sørliveien 37, 1473 Lørenskog      
Besøksadresse: Aktivitetshuset Volt      
Tlf: 91 77 24 80/ 23 35 32 04 Faks: 23 35 32 01      

Lørenskog SOS Rasisme er et lokallag av SOS Rasisme, Norges eneste demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle sine krefter for opplysning, bevisstgjøring og bekjempelse av rasisme og nazisme. Vi har 600 medlemmer i Lørenskog og nærliggende kommuner. SOS Rasisme i Norge har over 47 000 medlemmer og 150 lokallag.