Gå til meny

AntirasisteN bringer rapporter fra rettssaken Ashok mot Staten v/ Utlendingsnemda. Her følger rapport fra første dag.

Kl. 08.30 møtte SOS Rasisme opp utenfor Tinghuset, da var allerede TV2s reportasjebil og VG nett-TV på plass. Kl. 08.45 kom et 20-talls elever fra Fjellsrud skole til Tinghuset, og det ble gjort flere intervjuer før den engasjerte forsamlingen gikk inn i rettssal 716.

Ashoks advokat først ut
Dommer Per Gammelgård åpnet med å beramme rettsakens første dag fra kl. 09.00 til 15.30.

Ashoks advokat Erik Gundersen ga sin presentasjon først. Han presenterte sine vitner: Mona Annegretesdatter (foreldregruppa på Fjellhamar skole) , Thilaga San (Ashoks morsmållærer), Jan Bendix-Byhring (administrasjonssjef, Lørenskog kommune)

Tiden fram til lunsj gikk med til en grundig gjennomgang av sakens historikk, med høytlesning fra vedtak fra UDI og UNE, samt rapporter fra IOM, Redd Barna, Flyktningkontoret og norsk barnevern. Innimellom stilte han spørsmål ved detaljer i UNEs vedtak. Han la vekt på at UNE på én side har brukt tid på å fremstille Ashoks mor som uærlig og manipulerende, men på den annen side hevdet at Ashok vil ha det bedre hos moren. «Hvorfor har ikke morens omsorgsevne blitt vurdert i vedtakene fra UNE

Etter lunsj gikk advokat Gunnersen først gjennom rapporten fra Politiets Utledningsenhet fra uttransporteringen i 2006. Politiet beskriver uttransporteringen som god og forsvarlig, selv om det ble skader på en personbil utenfor Ashoks fosterhjem under pågripelsen. Det fortelles videre at Ashok ikke fikk sove under den lange reisen til Sri Lanka, men han fikk en is av politibetjentene…

Deretter ble en rapport fra Lørenskog kommunes besøk på Sri Lanka vinteren 2007 lagt fram. Rapporten forteller at kommunen møtte en en trist gutt, som hadde satt «livet på vent». Han fikk ikke gå ute p.g.a. Sikkerhetssituasjonen. Ashoks eneste ønske var å komme hjem til Norge

Til slutt i sin presentasjon gikk Gunnersen gjennom sentrale bestemmelser i barnekonvensjonen, som angår Ashoks sak Blant annet siterte han følgende formulering (på engelsk): «Ikke-rettighetsbaserte bestemmelser, slik som innvandringspolitiske, kan ikke settes over barnets beste…»

Påstanden fra advokat Gunnersen er som i stevningen:
«UNEs beslutning av 24.05.06 er ugyldig. Staten v/ UNE tilkjennes saksomkostninger»

Regjeringsadvokatens prosedyre
Fra kl. 14.15 holdt regjeringsadvokat Are Martin Bjørvik sin prosedyre. Han brukte mesteparten av tiden sin til å svekke troverdigheten i forklaringene fra Ashok og hans familie. Han trakk i tvil detaljer i forklaringene fra Ashoks mor, onkel, tante og besteforeldre. Han forsøkte å tegne et bilde av et kynisk komplott fra Ashoks omgivelser, for å lure norske myndigheter til å gi han opphold i Norge.

Mot slutten av prosedyren stiller han et retorisk spørsmål:
«Hvor tøff skal myndighetene være? Skal man gi etter for forklaringene fra familien, eller presse på for å gjenforene de med Ashok i hjemlandet?»

Spørsmålet om barnets (Ashoks) beste etter barnekonvensjonen ble kun behandlet i de siste fem minuttene av prosedyren:
«UNE mente at det er best både for barnet og innvandringspolitiske hensyn å sende Ashok ut av Norge.» «Ashoks beste (å bli i Norge) kan være en katastrofe for andre asylsøkerbarn.»

Påstand fra regjeringsadvokaten:
«UNEs beslutning av 24.05.06 er gyldig.»

Rettens første dag heves kl. 15.50.

Demonstrasjon utenfor Tinghuset
Etter rettssaken (kl.16.00) holdt SOS Rasisme og elever fra Fjellsrud skole punktdemonstrasjon. Rund 50 personer deltok under markeringen, med korte appeller og kraftfulle slagord:

«Hent Ashok hjem!»

AntirasisteN kommer tilbake med mer etter rettssakens siste dag, tirsdag 21. januar.

ashok1

(C) 2008 SOS Rasisme/ Lørenskog SOS Rasisme

Lørenskog SOS Rasisme      
Postadresse: Sørliveien 37, 1473 Lørenskog      
Besøksadresse: Aktivitetshuset Volt      
Tlf: 91 77 24 80/ 23 35 32 04 Faks: 23 35 32 01      

Lørenskog SOS Rasisme er et lokallag av SOS Rasisme, Norges eneste demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle sine krefter for opplysning, bevisstgjøring og bekjempelse av rasisme og nazisme. Vi har 600 medlemmer i Lørenskog og nærliggende kommuner. SOS Rasisme i Norge har over 47 000 medlemmer og 150 lokallag.