Gå til meny

Ashok fra Fjellhamar er ikke glemt, selv om det er to år siden han ble tvangsutsendt til borgerkrigsrammede Sri Lanka. Det vil SOS Rasismes lokallag i Lørenskog markere med konsert førstkommende fredag. Parolen er fortsatt: Hent Ashok hjem!

Ashok må få komme hjem!

Onsdag 24. mai ble 13 år gamle Ashok hentet av politiet hjemme hos fosterfamilien sin på Fjellhamar. Etter å ha bodd i Norge i fire år ble han sendt til Sri Lanka, et land hvor han verken har mor eller far som kan ta vare på han. Norske myndigheter ville statuere et eksempel for å skremme andre fra å søke asyl i Norge.

En hel kommune har siden engasjert seg i kampen for Ashok og andre barn i lignende situasjon. Med støtte fra Lørenskog kommune har Ashok gått til sak mot staten ved Utlendingsnemda for å få oppreisning og muligheten til å komme hjem til vennene på Fjellhamaer. Etter tap i tingretten i februar ble saken anket, og skal opp i Lagmannsretten før jul.

- Vi mener fortsatt at norske myndigheter bør sette til side prestisjen de har lagt i denne saken, avslutte rettssaken og hente Ashok hjem, det sier leder i Lørenskog SOS Rasisme, Renate Lehne.

Asylbarns rettigheter blir fortsatt trampet på

Etter at Ashok ble sendt til Sri Lanka lovte regjeringen å styrke asylbarnas rettigheter, og samsvare med FNs barnekonvensjon. Men den politiske utviklingen i det siste truer med å skape flere ulykkelige skjebner. Regjeringens nye «tøffe» linje innebærer blant annet at enslige, mindreårige asylsøkere kan gis opphold i Norge – bare for å kastes ut den dagen de fyller 18. – I stedet for å lære av de feilene som ble gjort mot Ashok ser vi at flyktningbarn fortsatt sees på som en trussel. De stemples som løgnere, og deres grunnleggende rettigheter blir ikke respektert, sier Lehne.

Lokale band stiller opp for Ashok

Det har ikke vært vanskelig å få lokale musikere til å stille, og i alt fem rockeband og hip hop artister fra Lørenskog og Oslo stiller opp gratis for Ashok og konserten.

Disse spiller:
- Tonna Brix
- Amazone
- Stereo
- Pink Nipples
- m.a.y
- a.n.s

Lysbilder, tamilsk dans og ordføreren

I tillegg til musikalske innslag blir det café, besøk fra Lørenskog-ordfører Åge Tovan, danseoppvisning fra Tamilsk kultursenter og lysbilder fra Sri Lanka. Det blir også mulig å kjøpe Ashok CD-en og skrive seg på et opprop som skal overleveres til regjeringen.

Tid og sted:
Aktivitetshuset Volt (Skårersletta 60, 2. etg.)
Fredag 12. september, kl. 19.30 – 24.00
Inngang: 30,- (20,- for medlemmer)
Arrangementet støttes av Lørenskog kommune – Kulturtjenesten.

For mer informasjon:
http://sos-rasisme.no/lorenskog
http://sos-rasisme.no/ashok

(C) 2008 SOS Rasisme/ Lørenskog SOS Rasisme

Lørenskog SOS Rasisme      
Postadresse: Sørliveien 37, 1473 Lørenskog      
Besøksadresse: Aktivitetshuset Volt      
Tlf: 91 77 24 80/ 23 35 32 04 Faks: 23 35 32 01      

Lørenskog SOS Rasisme er et lokallag av SOS Rasisme, Norges eneste demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle sine krefter for opplysning, bevisstgjøring og bekjempelse av rasisme og nazisme. Vi har 600 medlemmer i Lørenskog og nærliggende kommuner. SOS Rasisme i Norge har over 47 000 medlemmer og 150 lokallag.