Gå til meny

Norsk-tamilske Ashok kjemper videre for å få komme hjem til Norge, torsdag og fredag behandles saken i Borgarting lagmannsrett. Rundt 30 av Ashoks kamerater fra Fjellsrud ungdomsskole deltar i rettssalen, sammen med SOS Rasisme.

Søksmål etter utvisning

Onsdag 24. mai 2006 ble 13 år gamle Ashok Jegatiswaran hentet av politiet hjemme hos fosterfamilien sin på Fjellhamar. Etter å ha bodd i Norge i fire år ble han sendt til Sri Lanka, et land i borgerkrig hvor han hverken har mor eller far som kan ta vare på han. Lørenskog kommune og SOS Rasisme ser på Ashok som en av våre innbyggere, og mener utvisningen bryter mot barnekonvensjonen. Derfor så man ingen annen utvei enn å saksøke staten ved Utlendingsnemnda. Men etter to lange dager med i januar 2008 frikjente Oslo tingrett staten, og Ashok ble derfor nødt til å leve videre i en stadig verre situasjon på Sri Lanka.

Ny rettsak – fokus på barnekonvensjonen

Ashok og Lørenskog kommune anket og saken kommer nå opp på nytt. Denne gangen håper vi at spørsmålet om barnekonvensjonens stilling i norsk rett blir sentralt, da det er dette som er sentralt for Ashok og andre mindreårige asylsøkere. Borgarting lagmannsrett har innvilget Ashok fri rettshjelp. SOS Rasisme og Lørenskog kommune er storfornøyd med dette og Lørenskogs ordfører Åge Tovann uttalte til rb.no at “Dette tar vi som et godt tegn. Og styrker vårt håp om seier, og at Ashok kan komme hjem igjen”.

Rappet for Ashok
amazone1

For å holde engasjementet og troen oppe arrangerte SOS Rasisme onsdag gratiskonsert på Fjellsrud skole, der Ashok nå villet gått i 9. klasse. Oslo-rapperen Amazone underholdt og engasjerte rundt 200 elever, som svarte med taktfaste “Hent Ashok hjem”. I etterkant ønsket over 30 elever å delta på rettssaken.

SOS Rasisme og elever vil dra samlet inn til Oslo kl. 08.10 fra Fjellhamar stasjon. Alle andre som er opptatt asylbarns rettigheter oppfordres til å møte opp i:
Borgarting Lagmannsrett
Torsdag 11.12.2008, kl. 09:00 – 16:00
Fredag 12.12.2008, kl. 09:00 – 12:00
(Saken føres i sal K42)

Mer informasjon om saken finnes på www.sos-rasisme.no/ashok

For flere kommentarer:
Renate Lehne
Leder i Lørenskog SOS Rasisme

(C) 2008 SOS Rasisme/ Lørenskog SOS Rasisme

Lørenskog SOS Rasisme      
Postadresse: Sørliveien 37, 1473 Lørenskog      
Besøksadresse: Aktivitetshuset Volt      
Tlf: 91 77 24 80/ 23 35 32 04 Faks: 23 35 32 01      

Lørenskog SOS Rasisme er et lokallag av SOS Rasisme, Norges eneste demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle sine krefter for opplysning, bevisstgjøring og bekjempelse av rasisme og nazisme. Vi har 600 medlemmer i Lørenskog og nærliggende kommuner. SOS Rasisme i Norge har over 47 000 medlemmer og 150 lokallag.