Gå til meny

Ashok-saken skal opp i Høyesterett 15. og 16. september. Møt opp og vis din støtte til enslige, mindreårige asylsøkere! SOS Rasisme har i flere år satt fokus på mindreårige asylsøkeres rettsstatus, som til nå har vært uavklart. At Høyesterett nå skal behandle Ashok sin sak viser at dettte er et prinsipielt spørsmål om barns rettigheter, som ikke kan skjules bak “innvandringspolitiske hensyn”.

15. – 16. september 2009 kl. 09.15, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2009/459, sivil sak, anke over dom: A mot staten v/Utlendingsnemnda. Omgjøring av tidligere avslag om opphold på humanitært grunnlag i spørsmål om betydningen av barnekonvensjonen og uttalelser fra FNs barnekomité. 1 1/2 dag.

A

(advokat Erik Kr. Gundersen)

mot

Staten v/Utlendingsnemnda

(Regjeringsadvokaten v/advokat Kine E. Steinsvik – til prøve)

Borgarting lagmannsretts dom av 22. desember 2008.

Omgjøring av tidligere avslag om opphold på humanitært grunnlag i spørsmål om betydningen av barnekonvensjonen og uttalelser fra FNs barnekomité.

1 ½ dag.

Dommere i saken:

Karenanne Gussgard

Ingse Stabel

Bård Tønder

Arnfinn Bårdsen

Bergljot Webster

(C) 2008 SOS Rasisme/ Lørenskog SOS Rasisme

Lørenskog SOS Rasisme      
Postadresse: Sørliveien 37, 1473 Lørenskog      
Besøksadresse: Aktivitetshuset Volt      
Tlf: 91 77 24 80/ 23 35 32 04 Faks: 23 35 32 01      

Lørenskog SOS Rasisme er et lokallag av SOS Rasisme, Norges eneste demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle sine krefter for opplysning, bevisstgjøring og bekjempelse av rasisme og nazisme. Vi har 600 medlemmer i Lørenskog og nærliggende kommuner. SOS Rasisme i Norge har over 47 000 medlemmer og 150 lokallag.