Gå til meny

Den mye omtalte Ashok-saken er nå berammet for behandling i Høyesterett, 15. og 16. september. Lørenskog SOS Rasisme ser fram til en prinsipiell behandling av spørsmålet om asylbarns rettigheter, og oppfordrer samtidig folk til å møte opp og vise sin støtte i rettssalen: kl. 09.15 tirsdag 15. september.

Ashok-saken har tidligere vært oppe i både Tingretten og Lagmannsretten, nå står høyesterett for tur. SOS Rasisme har i flere år satt fokus på mindreårige asylsøkeres rettsstatus, som til nå har vært uavklart.

Viktig avklaring

Leder i Lørenskog SOS Rasisme, Renate Lehne, ser frem til at dette spørsmålet får en avklaring på høyeste nivå: – At Høyesterett nå skal behandle Ashok sin sak viser at dette er et prinsipielt spørsmål om barns rettigheter, som ikke kan skjules bak “innvandringspolitiske hensyn”. Hun appellerer samtidig til regjeringen ved Dag Terje Andersen om å legge politisk prestisje til side. – Dette handler ikke om politikk, men om menneskerettigheter, sier Lehne.

Lokalt engasjement

Ashok har ikke blitt glemt i hjemkommunen Lørenskog, tre og et halvt år etter at han ble hentet av uniformert politi en tidlig morgen. Det har blitt holdt mange demonstrasjoner, konserter, appeller, åpne møter og spilt inn en egen CD for å vise at lokalsamfunnet bryr seg om en av sine egne.

- Ta barnets beste på alvor

Renate Lehne mener at det som skjedde med Ashok ikke kan godtas i velferdsstaten Norge: – Å sende et barn tilbake til et fremmed område i et land hvor han verken har foreldre eller tilknytning er forferdelig. Hun lover at SOS Rasisme ikke vil gi opp kampen for å få Ashok hjem til Norge: – Lørenskog SOS Rasisme heier på Ashok i Høyesteretten og håper at spørsmålet om hva som er “barnets beste” denne gangen blir tatt på alvor. Det er ikke barnets beste å bli revet bort fra venner og familie uten å få si sin mening, avslutter hun.

Les mer om Ashok på: www.sos-rasisme.no/ashok

For flere kommentarer:
Renate Lehne, Leder i Lørenskog SOS Rasisme

(C) 2008 SOS Rasisme/ Lørenskog SOS Rasisme

Lørenskog SOS Rasisme      
Postadresse: Sørliveien 37, 1473 Lørenskog      
Besøksadresse: Aktivitetshuset Volt      
Tlf: 91 77 24 80/ 23 35 32 04 Faks: 23 35 32 01      

Lørenskog SOS Rasisme er et lokallag av SOS Rasisme, Norges eneste demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle sine krefter for opplysning, bevisstgjøring og bekjempelse av rasisme og nazisme. Vi har 600 medlemmer i Lørenskog og nærliggende kommuner. SOS Rasisme i Norge har over 47 000 medlemmer og 150 lokallag.