Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 22.01.2010
Barneminister Audun Lysbakken Foto: Lars Røed Hansen

Dagsavisen melder i dag at barneminister Audun Lysbakken (SV) i går ble grillet av FNs barnekomité i Genève om blant annet Ashok-saken.

Stod virkelig barnets beste i fokus? var et spørsmål som barneministeren måtte svare på. Ashok var tolv år da han ble utvist fra Lørenskog, hvor han gikk på skole, var integrert og hadde alle sine venner da norske myndigheter sendte ham til ressurssvake besteforeldre på Sri Lanka. På grunn av borgerkrigen i øystaten måtte familien flykte til India, hvor Ashok og besteforeldrene nå bor.

Lysbakkens mente det var krevende å bli spurt ut om denne saken, men ville ikke gi noen innrømmelser i saken, som er avgjort i Høyesterett, hvor myndighetenes avgjørelse om å kaste ut Ashok ble opprettholdt.

“Det er helt håpløst å trekke innvandringspolitiske hensyn i Norge i det hele tatt i denne saken, og Lysbakken viser seg ikke bedre enn sine forgjengere dersom han står inne for Høyesteretts avgjørelse”, sier Renate Lehne i Lørenskog SOS Rasisme.

“Regjeringsadvokatene gjemmer seg også bak innvandringspolitikken i stedet for å vurdere hva som skal være barnets beste. FNs barnekonvensjon er klar på at det er barnets beste som skal være det viktigste i slike saker”, fortsetter Lehne.

Lørenskog kommune hjelper Ashok med skolegang i India. Med kommunens hjelp og økonomiske støtte har han fått plass på en engelsktalende skole med håp om Ashok skal motiveres til å ta høyere utdanning, noe som kan gjøre det lettere for ham å komme tilbake til Norge og Lørenskog som student. Men statlige myndigheter er ikke villig til å gå tilbake på sin avgjørelse om å kaste Ashok ut av landet og inn i en usikker fremtid.

Les også om saken i Dagsavisen:
> Grillet om Ashok og underliv

(C) 2008 SOS Rasisme/ Lørenskog SOS Rasisme

Lørenskog SOS Rasisme      
Postadresse: Sørliveien 37, 1473 Lørenskog      
Besøksadresse: Aktivitetshuset Volt      
Tlf: 91 77 24 80/ 23 35 32 04 Faks: 23 35 32 01      

Lørenskog SOS Rasisme er et lokallag av SOS Rasisme, Norges eneste demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle sine krefter for opplysning, bevisstgjøring og bekjempelse av rasisme og nazisme. Vi har 600 medlemmer i Lørenskog og nærliggende kommuner. SOS Rasisme i Norge har over 47 000 medlemmer og 150 lokallag.