Gå til meny

9. oktober 2009 avsa Høyesterett sin dom i ankesaken Ashok mot staten v/Utlendingsnemnda. Ashok fikk ikke medhold i sin anke, og Utlendingsnemndas utvisningsvedtak av 24. mai 2006 blir derfor stående.
Les også:
> Hele Høyesterettsdommen
> Ashok får ikke komme tilbake (NRK)

Høyesterett avsa en enstemmig dom, men et mindretall (dommer Bårdsen) ga en egen begrunnelse for sin stemmegivning hvor han langt på vei gir Ashok støtte hva gjelder fortolkning og betydning av FNs barnkekonvensjon artikkel 3 nr. 1 om barnets beste som et grunnleggende hensyn i saker med mindreårige asylsøkere.

SOS Rasisme er skuffet over at Høyesterett ikke i større grad vektlegger FNs barnekonvensjon, og slik gir regjerningsadvokaten medhold i at innvandringspolitiske hensyn kan gå foran menneskerettighetene.

Lørenskog kommunes rettslige engasjment i saken anses nå som avsluttet, men både kommunen og Lørenskog SOS Rasisme vil fortsette å støtte Ashok i sin tilværelse som flyktning i India. Det viktigste vil være å motivere til fortsatt skolegang, med håp om at han i framtiden kan komme tilbake til Norge som student eller arbeidstaker.

(C) 2008 SOS Rasisme/ Lørenskog SOS Rasisme

Lørenskog SOS Rasisme      
Postadresse: Sørliveien 37, 1473 Lørenskog      
Besøksadresse: Aktivitetshuset Volt      
Tlf: 91 77 24 80/ 23 35 32 04 Faks: 23 35 32 01      

Lørenskog SOS Rasisme er et lokallag av SOS Rasisme, Norges eneste demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle sine krefter for opplysning, bevisstgjøring og bekjempelse av rasisme og nazisme. Vi har 600 medlemmer i Lørenskog og nærliggende kommuner. SOS Rasisme i Norge har over 47 000 medlemmer og 150 lokallag.