Gå til meny
Publisert av Lørenskog SOS Rasisme 07.05.2010
Lørenskog kirkeasyl

Politiet avbrøt kirkeasyl – afghansk flyktning sendes ut.

Jamshid Naimi satt ni måneder i kirkeasyl. Politiet har nå grepet inn og klart å få han ut av Fjellhamar kirke, dermed står han i fare for å bli deportert til Afghanistan.

Fredag 7. mai avslo Utlendingsnemnda (UNE) anken til Jamshid Naimi, en av to afghanske brødre som helt siden 3. august har sittet i kirkeasyl i Lørenskog. Politiet arresterte for et par ukers tid Jamshid med henvisning til en tidligere trafikkforseelse, dermed ble det mulig å holde han i varetekt til endelig avslag fra UNE og utvisningsdato var klart. Lørdag morgen, 8. mai, sendes han til Trandum utledningsinternat i påvente av utsending. Brødrenes advokat Arild Humlen har i dag bedt menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg om å gripe inn og stoppe utsendelsen.

Lørenskog SOS Rasisme frykter at norske myndigheter deporterer Jamshid før domstolen får uttalt seg.

Lurt av politiet

Etter det Lørenskog SOS Rasisme kjenner til skal politiet ha opptrådt på en slik måte at brødrene Mahsi og Jamshid ble ledet til å tro at trafikkdommen ikke ville påvirke utvisningsprosessen. Leder i Lørenskog SOS Rasisme, Renate Lehne, er rystet. - I Norge har vi en lang tradisjon med kirkeasyl, politiet har til nå hatt klare instruksjoner om å respektere kirkens posisjon og ikke gripe inn ovenfor de som sitter der. Det politiet nå har gjort er ikke å respektere kirkeasylet, men tvert imot å bruke list for så å bruke makt.

Ni måneder i kirkeasyl Lørenskog SOS Rasisme har helt siden august i fjor engasjert seg i brødenes sak. Åtte år etter at de og familien flyktet fra Afghanistan, og etter mer enn fire år i Norge, bestemte norske myndigheter at brødrene skulle sendes de tilbake til det krigsherjede landet. Samtidig fikk brødrenes familie innvilget opphold i Norge. I frykt for sitt eget liv har de i desperasjon søkt tilflukt i Fjellhamar kirke.

UNE synes ikke de er kristne nok

Et viktig poeng i brødrenes asylsøknader er at de har konvertert til kristendommen. I dagens avslag har imidlertid UNE gjort seg til religiøse dommere, og «setter ikke lit til» at Jamshid har konvertert. Det er all grunn til å tro at Mahsi vil motta et lignende avslag. Renate Lehne mener UNE ikke gir en individuell behandling av asylsøkere fra Afghanistan. – UNE har allerede bestemt seg for at afghanske flyktninger kan sendes til Kabul, uansett hvor i landet de kommer fra. Det virker som UNE mener at så lenge man er ung og mann er man «sterk nok» til å leve i en krigssone.

Ber justisministeren gripe inn

Lehne mener denne saken er så spesiell at justisminister Knut Storberget må gripe inn og midlertidig stanse utvisningen. – Storberget må i alle fall garantere for at Jamshid ikke blir sendt ut før Menneskerettighetsdomstolen har uttalt seg. Det kan ta noen dager, sier Lehne. – I tillegg må det avklares hvordan politiet kunne gå inn og avbryte et kirkeasyl.

Gi din støtte!

Lørenskog SOS Rasisme ber nå alle som er opptatt av situasjonen i Afghanistan og flyktningers rettigheter om å engasjere seg. Det er mulig å bli medlem av en støttegruppe på Facebook: LA KIRKEASYLANTENE I FJELLHAMAR KIRKEBLI I NORGE!

(C) 2008 SOS Rasisme/ Lørenskog SOS Rasisme

Lørenskog SOS Rasisme      
Postadresse: Sørliveien 37, 1473 Lørenskog      
Besøksadresse: Aktivitetshuset Volt      
Tlf: 91 77 24 80/ 23 35 32 04 Faks: 23 35 32 01      

Lørenskog SOS Rasisme er et lokallag av SOS Rasisme, Norges eneste demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle sine krefter for opplysning, bevisstgjøring og bekjempelse av rasisme og nazisme. Vi har 600 medlemmer i Lørenskog og nærliggende kommuner. SOS Rasisme i Norge har over 47 000 medlemmer og 150 lokallag.