Gå til meny

Lesebrev til Romerikes Blad vedrørende spalten: “Klar melding”

Hei

Vi har de siste ukene fått flere henvendelser fra lesere av Romerikes Blad, som reagerer sterkt på innholdet i deres spalte “klar melding”. Det har tilsynelatende vært en økning i antall meldinger med rasistisk eller diskriminerende innhold. Vi har selv sett en del av de groveste eksemplene, som eksempelvis i dagens utgave:

  1. “Det eneste positive muslimene har tilført landet vårt er hasj, religionen deres og maten dkunne jeg klart meg uten.” – Torbjørn
  2. UDI søker ny direktør. Ta en fra Frp. Der er det mange dyktige og kompentente og med gangsynet i orden. All innvandring fra muslimske land må stoppes. Særlig alle fra ondskapens akse.” – SH

Vi går ut ifra at vi ikke trenger å argumentere for hvorfor dette er rasisme, det er ingen prinisippiell forskjell på det som skrives her og den hetsen jødene ble utsatt for på 1930-tallet.

Romerikes Blad er ansvarlig for alt innhold som settes på trykk, også slike anonyme sms-meldinger. Disse og lignende hatmeldinger i “Klar melding” er i strid med straffelovens §135a.

Nå mener vi det ikke bør være nødvendig å ta i bruk straffeloven for å holde en av norges største lokalaviser fri for rasisme, men dette er noe vi må vurderere fortløpende så lenge slike meldinger settes på trykk.

Vi ber derfor om en redegjørelse for hvilken redaksjonell kontroll som føres med spalten “Klar melding”, og Romerikes Blads generelle linje i forhold til rasistiske ytringer.

Med antirasistisk hilsen

Ola Melbye Pettersen Leder, Lørenskog SOS Rasisme

(C) 2008 SOS Rasisme/ Lørenskog SOS Rasisme

Lørenskog SOS Rasisme      
Postadresse: Sørliveien 37, 1473 Lørenskog      
Besøksadresse: Aktivitetshuset Volt      
Tlf: 91 77 24 80/ 23 35 32 04 Faks: 23 35 32 01      

Lørenskog SOS Rasisme er et lokallag av SOS Rasisme, Norges eneste demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle sine krefter for opplysning, bevisstgjøring og bekjempelse av rasisme og nazisme. Vi har 600 medlemmer i Lørenskog og nærliggende kommuner. SOS Rasisme i Norge har over 47 000 medlemmer og 150 lokallag.