Gå til meny

Politisk redaktør i Romerikes Blad (RB), Lars M. J. Hansen, bruker sin kommentarplass 22. september til å unndra «Klar melding» for all kritikk.

Klar melding er nemlig en «lavterskelkanal» for «folk som vanlig ikke kommer til orde i avisa» får vi høre. Javel.

Det er selvsagt sjenerøst og prisverdig å gi mannen i gata ytringsfrihet gjennom 160 tegn på baksiden av avisa, man skal tydeligvis ikke stille så høye krav til romerikinger flest…

Allikevel må vi spørre oss om det finnes andre motiver bak «Klar melding» sin eksistens? Å sende en sms koster 5,-, og RB skryter av at en jevn strøm hver dag. Det utgjør fort noen hundretusen kroner i året. Det sier seg selv at det da blir et økonomisk motiv for å slippe til flest mulig meldinger, uansett innhold. «Klar melding» skiller seg i så måte ikke fra «MessTV» og andre reint kommersielle sms-kanaler. Forskjellen er at i RB har man funnet opp ordet «lavterskelkanal», da virker det hele plutselig så gjennomtenkt og greit.

Like greit er det ikke å lese RB hvis du har innvandrerbakgrunn, enda verre hvis du er muslim. Da må man finne seg i meldinger som: «Må bli en ordning om å reservere seg mot blodoverføring fra muslimer» eller «Ta en tur på Gardermoen flyplass. Kan godt tro det er et muslimsk land. Svart så langt øyet kan se!» (Vi har lagt ut noen av de verste eksemplene på rasisme på www.sos-rasisme.no)

Hansen og RB ser ut til å ha en nærmest religiøs tro på at at hvis det finnes spor av rasisme så må den få plass i offentligheten og avisspaltene: «Trollet sprekker som kjent i møtet med dagslys» er parolen. Problemet er bare at rasismetrollet har vist seg fram i «Klar melding» i fire år nå. Det har ikke sprukket, men tvert imot fått med seg flere troll som daglig trakasserer innvandrere, minoriteter, kvinner m.fl.

RB smykker seg i disse dager med plass på lista over Norges ti største aviser. Det betyr at avisa, mer enn noen gang, har et betydelig ansvar for de holdninger som spres i egne spalter. Flere av de «klare meldingene» strider mot norsk straffelov. Avisa selv rammes av redaktøransvaret og «Vær varsom plakaten». Ytringsfriheten kan ikke misbrukes til å skade eller forhåne grupper av mennesker.

I sin kommentar legger redaktør Hansen seg til slutt ned mot det debattnivået han er så stolt av i «Klar melding». Vi får vite at det på «gutterommene» i SOS Rasisme eksisterer en naiv tro på at nordmenns forhold til flyktninger og asylsøkere er rosenrødt. Hvis vi hadde hatt denne illusjonen ville vi vel neppe påpekt rasisme, hverken i RB eller andre steder? Neida, vi har ingen illusjoner om at rasismen er død og begravet. Våre kontorer, eller «gutterom», jobber tvert imot hver dag hele året med å avdekke og bekjempe alle former for rasisme og nazisme.

Vi forventer derfor at Romerikes Blad nå tar en oppvask og blir kvitt rasismen. En av Norges største aviser kan ikke fortsette å ekskludere og bidra til hat mot minoriteter i eget lokalmiljø.

Ola Melbye Pettersen Leder, Lørenskog SOS Rasisme

(C) 2008 SOS Rasisme/ Lørenskog SOS Rasisme

Lørenskog SOS Rasisme      
Postadresse: Sørliveien 37, 1473 Lørenskog      
Besøksadresse: Aktivitetshuset Volt      
Tlf: 91 77 24 80/ 23 35 32 04 Faks: 23 35 32 01      

Lørenskog SOS Rasisme er et lokallag av SOS Rasisme, Norges eneste demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle sine krefter for opplysning, bevisstgjøring og bekjempelse av rasisme og nazisme. Vi har 600 medlemmer i Lørenskog og nærliggende kommuner. SOS Rasisme i Norge har over 47 000 medlemmer og 150 lokallag.