Gå til meny

Romerikes Blad tar 28. september i bruk lederplassen sin i debatten om «Klar melding». Det tyder på at vi har truffet et ømt punkt.

«Ytringsfriheten er ikke til for å verne om det politisk korrekte» er hovedpoenget til redaktøren. Problemet er at vi aldri har påstått dette. Vi er ikke så opptatt av “politisk korrekthet”, hva det nå er. Det vi har sagt er at også ytringsfriheten har sine begrensinger, og at den ikke kan brukes til å tråkke på andre viktige menneskerettigheter.

Dette poenget slås fast av FN, både gjennom «verdenserklæringen om menneskerettigheter» fra 1948 og “konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering” fra 1965.

Dette står i «Vær varsom plakaten»: “4.3 Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn.”

Til slutt har vi §135 i norsk straffelov: " Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år."

Dette er eksisterende lover og regler som begrenser ytringsfriheten. På samme måte som de landsdekkende kampanjene mot mobbing i skolen begrenser mobbernes rett til å ytre seg.

Det er altså ikke sånn at ytringsfriheten «pålegger» RB å trykke rasisme, avisa står helt fritt til å gjøre sine redaksjonelle prioriteringer. Så hvem er da viktigst å ta hensyn til? Et lite antall personer som sender inn rasistiske meldinger, eller alle de som faktisk blir støtt av denne hatpropagandaen?

RB innrømmer heldigvis selv at de allerede i dag fører sensur av «Klar melding, og i en del tilfeller setter andre hensyn foran ytringsfriheten. Det vi i SOS Rasisme oppfordrer RB til er rett og slett å være mer konsekvente, og luke bort resten av provokatørene som sprer rasisme og ødelegger for andre.

I hundrevis av år har rasister og nazister prøvd å legge kollektiv skyld for alt som er galt på jødene. Nå har muslimene på mange områder blitt de nye syndebukkene, også på baksiden av RB. Men uansett hvem som blir rammet er det en ting som alltid har gitt næring til rasismen: Når massemedia lar den fylle spaltemeterne.

Ola Melbye Pettersen Leder, Lørenskog SOS Rasisme

(C) 2008 SOS Rasisme/ Lørenskog SOS Rasisme

Lørenskog SOS Rasisme      
Postadresse: Sørliveien 37, 1473 Lørenskog      
Besøksadresse: Aktivitetshuset Volt      
Tlf: 91 77 24 80/ 23 35 32 04 Faks: 23 35 32 01      

Lørenskog SOS Rasisme er et lokallag av SOS Rasisme, Norges eneste demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle sine krefter for opplysning, bevisstgjøring og bekjempelse av rasisme og nazisme. Vi har 600 medlemmer i Lørenskog og nærliggende kommuner. SOS Rasisme i Norge har over 47 000 medlemmer og 150 lokallag.