Gå til meny

Bakgrunn

Straffelovens §135a

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Likt med en offentlig fremsatt ytring, jf § 7 nr. 2, regnes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte.
Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres:
a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn, eller
c) homofile legning, leveform eller orientering.

Tilføyd ved lov 5 juni 1970 nr. 34, endret ved lover 8 mai 1981 nr. 14, 10 jan 2003 nr. 2, 3 juni 2005 nr. 33 (i kraft 1 jan 2006 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 608).

Tatt av skjermen etter rasisme Adresseavisa 13.09.2005

«Alle i Norge skal ha det bra først, så hunder og katter, og så de i Afrika». Det mener programlederen i TVNorge.

Vedtak fra FNs rasediskrimineringskomité (CERD) i klagesak mot Norge FN 25.08.2005

FNs rasediskrimineringskomité fattet 15. august vedtak i en klagesak mot Norge. Her fremgår det blant annet at komitéen mener det har forekommet brudd på FNs rasediskrimineringskonvensjon artikkel 4 og 6. Norge anbefales å gjennomføre tiltak for å sikre at uttalelser tilsvarende de som her ble fremført av Tore Sjølie ikke lenger beskyttes av ytringsfriheten i henhold til norsk lov. Norge anmodes å informere om tiltak gjennomført som følge av komitéens vurdering i denne sak senest innen seks måneder, dvs. innen 22. februar 2006.

Vil rette seg etter FN-pålegg Stavanger Aftenb 25.08.2005

Justisminister Odd Einar Dørum (V) vil rette seg etter pålegget fra FNs rasediskrimineringskomité om å styrke beskyttelsen mot rasistiske uttalelser. Han mener mye allerede er gjort.

FN ber Norge skjerpe rasismelover NRK 25.08.2005

FNs rasediskrimineringskomité ber Norge skjerpe lovverket mot rasistiske uttalelser. Regjeringen får seks måneder på seg til å gjennomføre endringene.

Race abuse ruled legal as long as the victim doesn't hear Telegraph.co.uk 27.06.2005

People who use offensive epithets such as "wog", "pakis" or "black bastard" are not breaking the law, as long as no one from an ethnic minority hears them, according to a High Court ruling yesterday.

Rasar over henlegging P4 29.04.2005

Jalal Yousuf i vaktselskapet SSG reagerer kraftig på at styraren av puben Scotsman slapp straff for å ha kome med rasistiske utsegner.

Henla Scotsman-sak Aftenposten 29.04.2005

Politiet mener bestyreren av Scotsman ikke gjorde noe straffbart da han sa opp avtalen med vaktselskapet som stilte med dørvakter.

Politianmelder Vigrid Nettavisen 25.04.2005

Den nynazistiske grupperingen Vigrid sammenligner innvandrere med mordersnegler på sin hjemmeside. Nå politianmeldes de av SOS Rasisme.

Ny diskrimineringslov SOS Rasisme 22.04.2005

19. april vedtok stortinget "lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv." (diskrimineringsloven). Loven skal gi et helhetlig og effektivt vern mot usaklig forskjellsbehandling med bakgrunn i etnisitet i alle offentlige deler av samfunnet. Loven trer i kraft fra nyttår, og det nye diskrimineringsombudet skal forvalte lovverket.

Stempler nordmenn som «Satans sønner» Vårt Land 19.04.2005

En anonym muslimsk forfatter distribuerer i hemmelighet en rasistisk bok mot nordmenn.

SOS Rasisme

SOS Rasisme

Hvem er SOS Rasisme?

SOS Rasisme er Norges eneste landsdekkende demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle krefter på kampen mot rasisme.

Hva kan du gjøre?

Det eneste som kan stoppe rasismen og nazismen fullt og helt er vanlige folks engasjement.

Spørsmål om rasisme?

Vi får daglig mange spørsmål fra skoleelever og andre. Her legger vi ut våre svar på de mest spurte.Gaver til SOS Rasisme

Ønsker du å gi en gave til SOS Rasisme? Gaver på over 500 kroner kan gi fradrag på skatten. Les mer.

Gaver fra enkeltpersoner settes inn på konto: 7874 05 34709


Annonse i AntirasisteN?

Ønsker din organisasjon eller bedrift å vise at dere tar standpunkt mot rasisme? Vis ansikt ved å annonsere i SOS Rasismes avis og nå ut til titusenvis av lesere.
Les mer på vår annonseside


Fakkeltilbud

Vi har nå et meget godt tilbud til lokallag som trenger fakler. Tilbudet gjelder også skoler, bedrifter, andre organisasjoner og privatpersoner.


Tips oss om nazisme


Flyktningutvalget

www.sos-rasisme.no/fu

Festning Europa!

  • Ressursside om Festning Europa. Les mer

Rapport om flyktningkvinnenes rettigheter

  • SOS Rasisme har sammen med en rekke andre organisasjoner laget en rapport. Les den her

Anerkjenn Halabja og Anfal


Sjekking av e-post

Denne boksen har blitt flyttet til menyen til venstre, og vil bli slettet herfra etter hvert.

01.01.2001

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490