Gå til meny

Bakgrunn

Straffelovens §135a

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Likt med en offentlig fremsatt ytring, jf § 7 nr. 2, regnes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte.
Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres:
a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn, eller
c) homofile legning, leveform eller orientering.

Tilføyd ved lov 5 juni 1970 nr. 34, endret ved lover 8 mai 1981 nr. 14, 10 jan 2003 nr. 2, 3 juni 2005 nr. 33 (i kraft 1 jan 2006 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 608).

Nazi-leder til Hokksund Bygdeposten 10.10.2006

Toree Tvedt møter i retten torsdag. Antirasister planlegger demonstrasjon.

Tvedt tiltalt Drammens Tidende 05.10.2006

Leder Tore Wilhelm Tvedt i Vigrid er tiltalt for brudd på rasismeparagrafen. Han møter i Eiker, Modum og Sigdal Tingrett i Hokksund 12. oktober.

Ytringsfriheten - den eneste menneskerettigheten? Leserbrev fra Lørenskog SOS Rasisme 03.10.2006

Romerikes Blad tar 28. september i bruk lederplassen sin i debatten om «Klar melding». Det tyder på at vi har truffet et ømt punkt.

Anmeldelse av Vigrid SOS Rasisme 15.09.2006

SOS Rasisme, ved 1. nestleder Ola Melbye Pettersen, vil med dette anmelde organisasjonen «Vigrid» og Øyvind Heian for brudd på straffelovens (strl.) § 135a – "rasismeparagrafen».

Ny rettsrunde om rasisme Stud.jur.no 04.07.2006

FN kritiserer Norge for nazifrifinnelse, og Vigrid ønsker å renske Norge. Norge får nok en gang en rettslig behandling av grensene for hva en kan si

Dømt for å ha kalt husvert ape VG.no 23.06.2006

Salten tingrett har dømt en 42-årig leieboer til å betale sin husvert 6.000 kroner i bot for å ha kalt ham «ape», «halvape» og «jævla utlending».

Naziprofet tiltalt igjen Aftenposten 27.05.2006

Nok en gang må Vigrid-leder Tore W. Tvedt møte i retten, tiltalt for rasisme. Denne gangen fordi han har sagt at han vil renske Norge for jøder.

Endring i rasismeparagrafen - §135a SOS Rasisme 05.01.2006

Fra og med 1. januar tredde det i kraft endringer i §135, også kalt "rasismeparagrafen". Denne er med på styrke og klargjøre rettsvernet mot rasisme i Norge.

> Lovdata

FN: Norge må forby nazisme og rasisme! AntirasisteN 01.11.2005

FN ber Norge skjerpe lovverket mot rasistiske uttalelser, og krever at Norge forbyr nazistisk organisering.

FN krever at vi tar rasehat på alvor Dagbladet 16.09.2005

FNs rasediskrimineringskomité har i en fersk avgjørelse fastslått at Høyesterett krenket konvensjonen da retten frifant nynazisten og Boot Boys-lederen Terje Sjølie for jødehets og andre rasistiske uttalelser. Komitéen krever at Norge setter i verk tiltak for å endre dette - norsk rett må ikke gi beskyttelse til slike uttalelser.

SOS Rasisme

SOS Rasisme

Hvem er SOS Rasisme?

SOS Rasisme er Norges eneste landsdekkende demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle krefter på kampen mot rasisme.

Hva kan du gjøre?

Det eneste som kan stoppe rasismen og nazismen fullt og helt er vanlige folks engasjement.

Spørsmål om rasisme?

Vi får daglig mange spørsmål fra skoleelever og andre. Her legger vi ut våre svar på de mest spurte.Gaver til SOS Rasisme

Ønsker du å gi en gave til SOS Rasisme? Gaver på over 500 kroner kan gi fradrag på skatten. Les mer.

Gaver fra enkeltpersoner settes inn på konto: 7874 05 34709


Annonse i AntirasisteN?

Ønsker din organisasjon eller bedrift å vise at dere tar standpunkt mot rasisme? Vis ansikt ved å annonsere i SOS Rasismes avis og nå ut til titusenvis av lesere.
Les mer på vår annonseside


Fakkeltilbud

Vi har nå et meget godt tilbud til lokallag som trenger fakler. Tilbudet gjelder også skoler, bedrifter, andre organisasjoner og privatpersoner.


Tips oss om nazisme


Flyktningutvalget

www.sos-rasisme.no/fu

Festning Europa!

  • Ressursside om Festning Europa. Les mer

Rapport om flyktningkvinnenes rettigheter

  • SOS Rasisme har sammen med en rekke andre organisasjoner laget en rapport. Les den her

Anerkjenn Halabja og Anfal


Sjekking av e-post

Denne boksen har blitt flyttet til menyen til venstre, og vil bli slettet herfra etter hvert.

01.01.2001

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490