Gå til meny

Bakgrunn

Straffelovens §135a

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Likt med en offentlig fremsatt ytring, jf § 7 nr. 2, regnes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte.
Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres:
a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn, eller
c) homofile legning, leveform eller orientering.

Tilføyd ved lov 5 juni 1970 nr. 34, endret ved lover 8 mai 1981 nr. 14, 10 jan 2003 nr. 2, 3 juni 2005 nr. 33 (i kraft 1 jan 2006 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 608).

Anmelder rasisme mot «den hvite mann» TV2 Nettavisen 19.04.2005

Antirastisk Senter går til politianmeldelse av boken «Satans sønn» for rasistiske utsagn mot nordmenn.

Nye Idol-David slo tilbake VG 10.02.2005

(VG Nett) Da David Bakke (19) fra årets idol ble diskutert i VG Netts diskusjonsforum, brøt han inn i diskusjonen selv.

Bedre rettsvern mot rasisme AntirasisteN 31.10.2004

30. september vedtok stortinget en grunnlovsendring som vil kunne styrke rettsvernet mot rasisme.

Misforstått vern om "rase"hets AntirasisteN 31.10.2004

Lovforbod mot ekstrem rasistisk hets står ikkje i motsetnad til folkeleg engasjement og kamp mot rasisme. Tvert om!

Regjeringspartiene vil utvide ytringsfriheten Aftenposten 09.10.2004

Regjeringspartiene og SV vil utvide ytringsfriheten ytterligere, i håp om å oppnå Fr.p.-støtte for sitt forslag til endring i Grunnloven.

Grense for ytringsfriheten? Dagbladet 09.10.2004

Det er viktig at fellesskapet strekker seg langt for at ytringsfriheten skal eksistere. Retten til å kunne ytre seg blir ikke reel før meninger, som mange tar sterk avstand fra, også får sin plass i samfunnsdebatten, skriver SVs Ågot Valle.

Rasisme er lovlig Dagbladet 22.09.2004

Dagbladet trykket 17. september to innlegg om ytringsfrihet og rasisme som demonstrerte hvorfor denne debatten blir stående i stampe, skriver førsteamanuensis i journalistikk Odd Raaum.

Krav på vern mot rasisme Dagsavisen 06.08.2004

Tilhøvet mellom grunnlovsvernet for ytringsfridomen og det lovmessige vernet minoritetane skal ha mot grovt krenkjande rasisme, er temaet for Tor Axelsens kommentar i Dagsavisen 23. juni.

Ytringsfrihet og rasisme Dagsavisen 06.08.2004

Regjeringen og flertallet i Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomité går inn for å styrke vernet mot rasistiske ytringer. Forslaget er kommet i tilknytning til forslag til endring av grunnlovens § 100. Senter mot etnisk diskriminering (SMED) stiller seg bak Komiteens flertall når det gjelder forslaget om å endre straffeloven § 135 a for å styrke vernet mot grove rasistiske ytringer.

Rasisme og lovverk Bergens Tidende 22.06.2004

Det er umulig å være for rasisme, men det er likevel ikke lett å bli enige om å være mot, viser debatten om rasismeparagrafen. Lov alene fjerner uansett ikke rasisme.

SOS Rasisme

SOS Rasisme

Hvem er SOS Rasisme?

SOS Rasisme er Norges eneste landsdekkende demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle krefter på kampen mot rasisme.

Hva kan du gjøre?

Det eneste som kan stoppe rasismen og nazismen fullt og helt er vanlige folks engasjement.

Spørsmål om rasisme?

Vi får daglig mange spørsmål fra skoleelever og andre. Her legger vi ut våre svar på de mest spurte.Gaver til SOS Rasisme

Ønsker du å gi en gave til SOS Rasisme? Gaver på over 500 kroner kan gi fradrag på skatten. Les mer.

Gaver fra enkeltpersoner settes inn på konto: 7874 05 34709


Annonse i AntirasisteN?

Ønsker din organisasjon eller bedrift å vise at dere tar standpunkt mot rasisme? Vis ansikt ved å annonsere i SOS Rasismes avis og nå ut til titusenvis av lesere.
Les mer på vår annonseside


Fakkeltilbud

Vi har nå et meget godt tilbud til lokallag som trenger fakler. Tilbudet gjelder også skoler, bedrifter, andre organisasjoner og privatpersoner.


Tips oss om nazisme


Flyktningutvalget

www.sos-rasisme.no/fu

Festning Europa!

  • Ressursside om Festning Europa. Les mer

Rapport om flyktningkvinnenes rettigheter

  • SOS Rasisme har sammen med en rekke andre organisasjoner laget en rapport. Les den her

Anerkjenn Halabja og Anfal


Sjekking av e-post

Denne boksen har blitt flyttet til menyen til venstre, og vil bli slettet herfra etter hvert.

01.01.2001

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490