Gå til meny

Send oss dine spørsmål - vi svarer 02.10.2003

Her legger vi ut svar på de mange spørsmålene vi daglig får tilsendt. Vi har ikke mulighet til å besvare alle spørsmål vi får, men om har du spørsmål som ikke er besvart på denne siden, kan du fylle ut skjemaet nederst på siden for å stille spørsmålet ditt.

Innhold 03.10.2003

Vi har samlet spørsmålene i noen få hovedkategorier. Vi minner om at nettleseren din også har en søkefunksjon, som oftest ctrl-f.

·Nazisme

·Flyktninger og asylssøkere

·Rasisme

·SOS Rasisme

·Svar på litt mer useriøse henvendelser

·Send spørsmål

Har rasisme alltid eksistert? Spørsmål 07.10.2003

Veldig ofte får vi høre at rasismen alltid har eksistert, og alltid vil eksistere, men dette stemmer ikke. Rasismen oppstod som følge av raseteorien, og vi kan faktisk tidfeste rasismens fødsel til 1720-årene i Frankrike. Den franske greven Henri de Boulainvilliers følte et behov for å rettferdiggjøre adelens herredømme over tredjestanden, det franske folket. Boulainvilliers mente at adelen var en "frankisk rase", men tredjestanden var "gallere", som var beseiret militært. Begrepet viste seg like nyttig for tredjestanden da den gjorde revolusjon. Grevens ideer ble utgitt i 1727, fem år etter hans død.

Raseteorien akselererte som følge av kolonitiden, da en måtte rettferdiggjøre slavehandelen.

Norge har egentlig aldri vært en stor kolonimakt. Vi lå under Danmark (1380 til 1814) og da var vi med på slavehandelen. En slave selges for 160 daler av Norge-Danmark i 1780. En rekke adelsfolk i Norge tjente store penger på denne handelen. Her kom også rasismen inn, man måtte finne et forsvar for å kunne selge mennesker. Forsvaret ble å si at de som kom fra slavekysten (Afrikas vestkyst) ikke var mennesker, de tilhørte en lavere rase.

Innvirkning på norsk samfunnsliv fra kolonialismens tidsalder, var ikke bare økonomisk og teknologisk vinning. Her i landet ble det også brukt raseteorier og forklaringer som hadde sin opprinnelse i slavehandelstiden, og man tilpasset dem og utvidet dem til å gjelde andre folkegrupper. Og det gjør dessverre mange fremdeles i dag.

Hva er rasisme? Spørsmål 07.10.2003

Fra ordboken:
ras|is´me -n (fra eng.) menneskesyn, politikk el. sett av holdninger som bygger på den oppfatning at visse raser er andre raser overlegne, rasefordommer.
Rasismen bygger på forestillingen om at noen raser er høyerestående, mens andre raser er laverestående. Enda mer grunnleggende bygger rasismen altså på forståelsen av at mennesker biologisk kan deles inn i raser. Dette finnes det ikke vitenskapelig hold for å påstå. Menneskeslekten (the human race) består av kun en rase, og uansett om man er svart hvit, gul, grønn eller blå tilhører man nøyaktig samme rase.

For mer informasjon om raseteori anbefales bl.a. følgende bøker:

- The history and geography of human genes - Cavalli-Sforza m.fl.

- The myth of human races - Alain F. Corcos

- Rasismens intellektuelle røtter : rase, psykiatri og vitenskap - et historisk perspektiv - Nils Johan Lavik
Det har blitt drevet fram en omfattende propaganda rundt raseteori. Målet med denne propagandaen har vært å kunne rettferdiggjøre grusomheter som kolonisering av andre folk og land (imperialisme), slaveri, økonomisk ulikhet, og forfølgelser av bestemte folkeslag.
Raseteorien har variert i kompleksitet, og man kan se at rasisme ikke er en "låst" ideologi. Den har tvert i mot blitt brukt i forhold til religion, hudfarge, kultur, historie, fysiske landegrenser osv.
For å forklare rasisme mer folkelig kan vi si at rasisme er en ideologi/ tro som søker å dele mennesker inn i grupper, betrakte noen av gruppene som mindre verdifulle enn andre, og knytte en determinisme til dette, dvs. at det er forhold som er slik fra naturens side.

SOS Rasisme definerer rasismen som et trehodet troll. De forskjellige hodene på trollet er: organisert rasisme, statlig rasisme og hverdagsrasisme. Litt kort om hver av dem:

Den organiserte rasismen er enten partipolitiske grupperinger, eller andre organisasjoner som tilkjenner seg et rasistisk eller diskriminerende tankegods. De er grupper som fremelsker voldelige handlinger og sprer hat, terror og frykt. I denne gruppen tilhører også nazister/fascister

Den statlige rasismen er den typen rasisme som blir begått av statlige eller offentlige organer, som f eks sosialkontoret, politiet eller justisdepartementet. Det finnes enkeltpersoner som er rasister i alle yrker og samfunnslag. Når ansatte i det offentlige er rasister vil dette ha en spesielt skadelig virkning.

Hverdagsrasismen er den formen for rasisme som er mest utbredt og også den formen som er vanskeligst å kjempe mot. Grunnen til dette kan være at den til tider kan være vanskelig å identifisere fordi den opptrer i stor grad som "private" fordommer. Vi har alle forskjellige former for fordommer, hos noen er disse fordommene rasistiske. Hverdagsrasisme går under flere navn.

Dessverre har nesten alle noen eller flere fordommer om mye, ikke bare om det som vedrører rasisme. Det viktigste er å erkjenne at man har fordommer, for å kunne bekjempe dem.

Det er en person i klassen min (eller tilsvarende) som er rasist, og som slenger rundt seg med rasistiske skjellsord. Hva skal jeg gjøre? Spørsmål 07.10.2003

SI IFRA! Ikke finn deg i slike ting. Husk på at rasistenes skjellsord rammer andre. Les stoffet vi har på hjemmsidene våre, let etter mer informasjon, og skaff deg mer kunnskap enn rasisten. Et godt tips kan være å ganske enkelt be personen skjerpe seg hver gang han/hun sier slike ting. Da lærer rasisten seg at dersom han/hun sier slike ting i nærheten av deg sier du ifra. Det er det ingen som liker.

Gi beskjed til læreren! Si ifra til læreren at dette finner du deg ikke i, og at han eller hun skal gjøre noe med det. Det er ikke alltid like lett å være den som sier ifra, men det er den personen som er modigst!

Lykke til, og husk at du har mange med deg!

Hva er forskjellen på rasister og nazister? Spørsmål 07.10.2003

Forskjellen ligger i at rasistene ikke nødvendigvis er for en fascistisk (udemokratisk) styreform, men at de kort sagt mener at mennesker av andre "raser" (uavhengig av hvilket begrep de selv velger å bruke) har mindre verdi enn de selv. Nazistene er på sin egen måte overbevist om at andre "raser" har mindre verdi enn de selv, og at det er fornuftig å organisere et samfunn med denne (mis-)forståelsen som grunnlag. Vi kan for enkelhetens skyld si at nazistene er mer ekstreme rasister.
Utover dette kan vi si at rasistene vil bli enkle brikker for nazistene i et maktspill.

Hva får folk til å bli rasister? Spørsmål 07.10.2003

Det er nok flere ting, og det finnes også mange meninger om det. Noen såkalte forskere mener at folk blir rasister fordi de har blitt behandlet dårlig av "innvandrere" eller antirasister og at samfunnet har sviktet dem. Dette er selvsagt en helt urimelig påstand. Mennesker begynner ikke på eget initiativ å hate hele grupper av mennesker fordi de har blitt behandlet dårlig av representanter for disse gruppene.
Det er nok helt sikkert slik at blant rasistene og spesielt nazistene finnes mistilpassede personer som er med for voldens skyld, men dette er ikke hele sannheten. Folk blir rasister fordi de blir utsatt for rasistisk propaganda. De finner en syndebukk det er tradisjoner for å legge skylden over på. Det vil nok alltid være personer som "faller utenfor", men det er langt ifra naturlig at disse skal bli rasister eller nazister.

Hvor mange rasister finnes det i Norge/verden? Spørsmål 07.10.2003

Et veldig vanlig spørsmål, men dessverre tilnærmet umulig å svare på. Grunnene til det er åpenbare: Det er helt klart at enten er en person rasist eller så er han/hun ikke rasist, men det finnes selvsagt grader av rasistiske holdninger. Vi måtte altså finne et kategoriseringssystem som delte mennesker inn i "rasister" og "ikke-rasister", noe som ville blitt enormt komplisert.
Et holdepunkt vi har er hva folk selv definerer seg som, men problemet her blir også åpenbart: Veldig mange med rasistiske holdninger har utsagn som: "Jeg er ikke rasist, men..." etterfulgt av noe veldig mange ville karakterisert som rasistisk. De ville selvsagt svare at de ikke var rasister dersom de ble spurt i en undersøkelse.
Hvor mange aktive nazister som finnes i Norge er et mye enklere spørsmål. Politiet og resten av samfunnet har noenlunde styr på nazistenes aktiviteter, og man regner med at det finnes omtrent 100-300 nazister i Norge, alt ettersom hvilke undersøkelser og autoriteter man forholder seg til. Svaret vil da uansett bli at antallet nazister i Norge ikke er spesielt høyt.

Hva kaller man personer som kommer fra andre land, eller som er barn av disse? SOS Rasisme 03.10.2003

·Hvilke ord kan vi bruke? Dette er en link til NRK Østlandssendinga som har laget en god oversikt over ord og forklaringer, som utløste en voldsom debatt.

SOS Rasisme

SOS Rasisme

Hvem er SOS Rasisme?

SOS Rasisme er Norges eneste landsdekkende demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle krefter på kampen mot rasisme.

Hva kan du gjøre?

Det eneste som kan stoppe rasismen og nazismen fullt og helt er vanlige folks engasjement.

Spørsmål om rasisme?

Vi får daglig mange spørsmål fra skoleelever og andre. Her legger vi ut våre svar på de mest spurte.Gaver til SOS Rasisme

Ønsker du å gi en gave til SOS Rasisme? Gaver på over 500 kroner kan gi fradrag på skatten. Les mer.

Gaver fra enkeltpersoner settes inn på konto: 7874 05 34709


Annonse i AntirasisteN?

Ønsker din organisasjon eller bedrift å vise at dere tar standpunkt mot rasisme? Vis ansikt ved å annonsere i SOS Rasismes avis og nå ut til titusenvis av lesere.
Les mer på vår annonseside


Fakkeltilbud

Vi har nå et meget godt tilbud til lokallag som trenger fakler. Tilbudet gjelder også skoler, bedrifter, andre organisasjoner og privatpersoner.


Tips oss om nazisme


Flyktningutvalget

www.sos-rasisme.no/fu

Festning Europa!

  • Ressursside om Festning Europa. Les mer

Rapport om flyktningkvinnenes rettigheter

  • SOS Rasisme har sammen med en rekke andre organisasjoner laget en rapport. Les den her

Anerkjenn Halabja og Anfal


Sjekking av e-post

Denne boksen har blitt flyttet til menyen til venstre, og vil bli slettet herfra etter hvert.

01.01.2001

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490