Gå til meny

Hvordan kan jeg støtte SOS Rasisme økonomisk? 07.10.2003

Det viktigste du kan gjøre er å bli medlem, men hvis du ønsker å gi et større bidrag, setter vi svært stor pris på det.

Gaver på mellom 500 kroner og 6000 kroner fra privatpersoner gir også skattefradrag (merk gaven med navn og adresse)!

·Gaver fra privatpersoner:

7874.05.34709

·Støtte fra foreninger og bedrifter:

7874.05.34687

·Bruk følgende adresse:
SOS Rasisme
Postboks 297
5501 Haugesund

NB: Medlemskontingent settes inn på kontonummer 7874 05 34679, husk å oppgi alle nødvendige opplysninger! Se innmeldingsskjemaet for detaljer!

Ta kontakt med et av våre sentrale kontorer i Oslo eller Haugesund for å støtte våre lokallag direkte. Gå til kontaktskjema.

Hvordan jobber SOS Rasisme? Spørsmål 07.10.2003

Dette er det veldig vanskelig å svare kort på, men vi gjør et forsøk, og du finner mer dersom du leser SOS Rasismes Prinsipprogram eller veldig konkret, Arbeidsprogrammet

I Arbeidsprogrammet står det en detaljert beskrivelse av på hvilken måte SOS Rasisme jobber og målene vi har satt oss for de nærmeste årene. I Prinsipprogrammet står det mer om hvilke prinsipper vi jobber etter.

SOS Rasisme mener at det er viktig å jobbe mot rasisme i lokalmiljøet, og oppfordrer unge og gamle til å starte et lokallag der de bor. Våre lokallag driver med veldig varierte ting. De arrangerer konserter, fakkeltog, andre markeringer, står på stand, verver medlemmer, selger medlemsavisen vår, deltar på sentrale og regionale konferanser hvor de får lære mer om spennende emner, holder foredrag på skoler og andre steder, markerer motstand mot lokale nazimiljøer og masse annet.

Det er viktig for SOS Rasisme at lokallagene skal få jobbe med det de selv har lyst til å jobbe med. De kan arrangere filmkvelder, internasjonale kafeer, hjelpe flyktninger og asylsøkere i deres møte med Norge, lage teater, drive med musikk, kort sagt, hva som helst som kan bidra til å bekjempe rasisme.

Hva ønsker SOS Rasisme? Spørsmål 07.10.2003

Dette finner du mer ut av dersom du leser SOS Rasismes Prinsipprogram

Utdrag fra prinsipprogrammet:

SOS Rasisme slår fast:

- Enhver har krav på de samme rettigheter og friheter uten forskjell av noen art på grunnlag av hudfarge, kjønn, språk, kultur, livssyn, politisk syn, nasjonal og etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller seksuell legning.

- Rasismen ønsker å utnytte disse forskjellige faktorene til å så splid mellom grupper av mennesker og diskriminere disse gruppene.

- SOS Rasisme ønsker å være en massebevegelse, der så mange som mulig kan jobbe aktivt på et antirasistisk grunnlag.

- SOS Rasisme er skapt ut fra erkjennelsen om at fordommer, diskriminering og trakassering er alles problemer, ikke bare ofrenes.

"Neger" SOS Rasisme 21.08.2008

Vi fikk en henvendelse fra en person som var uenig i vår påstand om at ordet “neger” fungerer rasistisk, her har vi lagt ut vårt svar.

Re: Spørsmål om definisjon på rasisme SOS Rasisme 13.12.2007

Vi fikk nylig en henvendelse om vår definisjon på rasisme, her kan du lese svaret.

Svar på spørsmål om Finnmarksloven SOS Rasisme 15.12.2006

Vi fikk en henvendelse fra en som mener Finnmarksloven fungerer rasistisk. Vi har lagt ut henvendelsen og vårt svar her.

Google promoterer nazistiske og åpent rasistiske nettaviser Google News 12.12.2006

Google News i Sverige konfronteres med at de promoterer nazistiske nettaviser og gir et konstruktivt svar. De vil likevel ikke fjerne innholdet med det første. Les mailen til dem, og svaret deres. En oppfordring til frivillig arbeid alle kan bidra med er å overvåke patriot.nu og varsle google hver gang de sprer et hatbudskap.

Hva er rasisme? Leserbrev fra Lørenskog SOS Rasisme 10.10.2006

Cherie Solfjeld har mange spørsmål i Romerikes Blad 4. oktober. Det viktigste å ta tak i er, hva er rasisme?

I dag på skolen diskuterte jeg med ei vennine som hevdet at 70% av alle som sitter i fengsel i Norge er invandrere...! Lurte på om dere hadde noen faktiske tall? Spørsmål 03.11.2003

Her blandes mye sammen. Jeg regner med at venninnen din har hørt at 70% av de innsatte på Ullersmo er utlendinger. Dette er helt rett. Men det skyldes at utlendinger som begår forbrytelser i Norge samles på dette fengselet.

·kilde: LO

Men det er viktig å merke seg, dette er _utlendinger_, ikke innvandrere. De har ikke tilknytning til Norge og har sånn sett ingenting med innvandringspolitikken å gjøre. Det er folk som for eksempel er stoppet på veg inn i Norge med narkotika.

I tillegg er det verdt å merke seg at dette fengselet bare har omtrent 150 innsatte. Til sammen i norske fengsler var det 2 763 ved inngangen til 2001.

·kilde: SSB

Det er også verdt å merke seg at det også er nedgang i antall anmeldte lovbrudd første halvår i år sammenlignet med i fjor. Samtidig har det aldri vært så mange innvandrere i Norge:

·kilde: SSB

Og om ikke det er nok, så var "antatte gjerningspersoner" blant asylsøkere på bare 1% første halvår i år. Vanligvis er tallet for hele befolkningen ca 2-2,5% for hele befolkningen. (UDI)

Håper dette gir deg litt redskaper til å bekjempe mytene.

Er du forresten aktiv i SOS Rasisme? Hvis du ikke er det håper jeg du vil bli det!

SOS Rasisme

SOS Rasisme

Hvem er SOS Rasisme?

SOS Rasisme er Norges eneste landsdekkende demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle krefter på kampen mot rasisme.

Hva kan du gjøre?

Det eneste som kan stoppe rasismen og nazismen fullt og helt er vanlige folks engasjement.

Spørsmål om rasisme?

Vi får daglig mange spørsmål fra skoleelever og andre. Her legger vi ut våre svar på de mest spurte.Gaver til SOS Rasisme

Ønsker du å gi en gave til SOS Rasisme? Gaver på over 500 kroner kan gi fradrag på skatten. Les mer.

Gaver fra enkeltpersoner settes inn på konto: 7874 05 34709


Annonse i AntirasisteN?

Ønsker din organisasjon eller bedrift å vise at dere tar standpunkt mot rasisme? Vis ansikt ved å annonsere i SOS Rasismes avis og nå ut til titusenvis av lesere.
Les mer på vår annonseside


Fakkeltilbud

Vi har nå et meget godt tilbud til lokallag som trenger fakler. Tilbudet gjelder også skoler, bedrifter, andre organisasjoner og privatpersoner.


Tips oss om nazisme


Flyktningutvalget

www.sos-rasisme.no/fu

Festning Europa!

  • Ressursside om Festning Europa. Les mer

Rapport om flyktningkvinnenes rettigheter

  • SOS Rasisme har sammen med en rekke andre organisasjoner laget en rapport. Les den her

Anerkjenn Halabja og Anfal


Sjekking av e-post

Denne boksen har blitt flyttet til menyen til venstre, og vil bli slettet herfra etter hvert.

01.01.2001

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490