Gå til meny

Gjenoppnevning av medlemmer til Utlendingsnemnda Brev fra NOAS, S 07.10.2004

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), SOS Rasisme og flere organisasjoner har sendt et felles brev til Kommunal- og Regionaldepartementet. Brevet kan du lese her.

Kvoten for overføringsflyktninger økes Kommunal- og Reg 07.10.2004

Regjeringen har besluttet at Norge vil ta imot 1 000 kvoteflyktninger i 2005. I løpet av neste år vil Regjeringen vurdere en ytterligere økning.

1,28 milliarder kroner til norskopplæring for voksne innvandrere Kommunal- og Reg 07.10.2004

De statlige bevilgningene til norskopplæring for voksne innvandrere er økt kraftig de senere årene. Mens det i 1998 ble bevilget om lag 320 millioner kroner, foreslår regjeringen at det bevilges 1,28 milliard kroner i 2005.

Asylmottak for bebuarar med særskilde behov Kommunal- og Reg 07.10.2004

Regjeringa foreslår å setje av 15 millionar kroner til etablering av asylmottak for bebuarar med psykiske problem og/eller med trugande eller valdeleg åtferd.

Kraftig økning i integreringstilskuddet Kommunal- og Reg 07.10.2004

Regjeringen øker tilskuddet til kommunene i forbindelse med bosetting av flyktninger fra 393 000 kroner til i gjennomsnitt 425 000 kroner. Dette vil gjøre det mer attraktivt for kommunene å bosette flyktninger.

Tre milliarder mer til kommunene og kraftig økning i integreringstilskuddet Kommunal- og Reg 07.10.2004

Kommunal- og regionaldepartementets budsjettforslag for 2005 er på 74,5 milliarder kroner, en økning på 1,6 prosent. Kommunesektoren får realvekst i de samlede inntektene på 2¾ milliarder kroner neste år. Kommunene får mulighet til øke inntektene sine når de nå får en del av selskapsskatten. Integreringstilskuddet øker. 1,28 milliarder kroner settes av til norskopplæring for voksne innvandrere. Antallet kvoteflyktninger øker til 1000. Bostøtten forbedres. Bevilgningene til nasjonale minoriteter øker sterkt. Arbeidsgiveravgiften kompenseres.

- Bør ikke kalles innvandrere TV2 Nettavisen 01.10.2004

- Barn og unge av innvandrere som har vokst opp i Norge, bør kalles etterkommere, ikke innvandrere, mener kommunalminister Erna Solberg.

Erna: Nei til internering P4 30.09.2004

Kommunalminister Erna Solberg seier det er uaktuelt å etablere interneringsleirar for asylsøkjarar som har fått avslag om opphaldsløyve.

Nei til interneringsleirer NRK 30.09.2004

Det er ikke aktuelt å etablere interneringsleirer for asylsøkere som har fått avslag på sin søknad, ifølge kommunal- og regionalminister Erna Solberg (H).

Solberg: - Ikke aktuelt å internere asylsøkere VG 30.09.2004

Det er ikke aktuelt å etablere interneringsleire for asylsøkere som har fått avslag på sin søknad, ifølge kommunal- og regionalminister Erna Solberg (H).

SOS Rasisme

SOS Rasisme

Hvem er SOS Rasisme?

SOS Rasisme er Norges eneste landsdekkende demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle krefter på kampen mot rasisme.

Hva kan du gjøre?

Det eneste som kan stoppe rasismen og nazismen fullt og helt er vanlige folks engasjement.

Spørsmål om rasisme?

Vi får daglig mange spørsmål fra skoleelever og andre. Her legger vi ut våre svar på de mest spurte.Gaver til SOS Rasisme

Ønsker du å gi en gave til SOS Rasisme? Gaver på over 500 kroner kan gi fradrag på skatten. Les mer.

Gaver fra enkeltpersoner settes inn på konto: 7874 05 34709


Annonse i AntirasisteN?

Ønsker din organisasjon eller bedrift å vise at dere tar standpunkt mot rasisme? Vis ansikt ved å annonsere i SOS Rasismes avis og nå ut til titusenvis av lesere.
Les mer på vår annonseside


Fakkeltilbud

Vi har nå et meget godt tilbud til lokallag som trenger fakler. Tilbudet gjelder også skoler, bedrifter, andre organisasjoner og privatpersoner.


Tips oss om nazisme


Flyktningutvalget

www.sos-rasisme.no/fu

Festning Europa!

  • Ressursside om Festning Europa. Les mer

Rapport om flyktningkvinnenes rettigheter

  • SOS Rasisme har sammen med en rekke andre organisasjoner laget en rapport. Les den her

Anerkjenn Halabja og Anfal


Sjekking av e-post

Denne boksen har blitt flyttet til menyen til venstre, og vil bli slettet herfra etter hvert.

01.01.2001

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490