Gå til meny

Et kritisk søkelys på Landinfo: “Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinforamsjon”. Se også temasidene om Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE).

Utlendingsnemnda er et mislykket organ SOS Rasisme 07.04.2008

Uttalelse fra SOS Rasismes 11. ordinære Landsmøte, 4-6 april 2008: Intensjonen som lå bak opprettelsen av UNE var å sikre en uavhengig klagebehandling. Dette er langt fra dagens situasjon.!

Problematisk fra Landinfo Aftenposten 27.11.2006

I sin kronikk 12. november påpekte Aage Borchgrevink i Den Norske Helsingforskomité det problematiske i uten videre å oppfatte Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon som en nøytral instans, all den tid de i sine vitnemål for domstoler forsvarer vedtak de selv har levert premissene til. Han viste spesielt til at domstolene i enkelte tsjetsjenske asylsaker har tilsidesatt FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sine anbefalinger, blant annet på bakgrunn av Landinfos vitnemål.

Domstoler i strid med FN Aftenposten 12.11.2006

LANDINFO – ET MEKTIG ORGAN. I utlendingssaker følger Norge FN-sporet. Men norske domstoler ignorerer FNs anbefalinger – basert på vitnemål fra Landinfo – en instans i utlendingsforvaltningen som er meget innflytelsesrik, men ukjent for de fleste.

SOS Rasisme

SOS Rasisme

Hvem er SOS Rasisme?

SOS Rasisme er Norges eneste landsdekkende demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle krefter på kampen mot rasisme.

Hva kan du gjøre?

Det eneste som kan stoppe rasismen og nazismen fullt og helt er vanlige folks engasjement.

Spørsmål om rasisme?

Vi får daglig mange spørsmål fra skoleelever og andre. Her legger vi ut våre svar på de mest spurte.Gaver til SOS Rasisme

Ønsker du å gi en gave til SOS Rasisme? Gaver på over 500 kroner kan gi fradrag på skatten. Les mer.

Gaver fra enkeltpersoner settes inn på konto: 7874 05 34709


Annonse i AntirasisteN?

Ønsker din organisasjon eller bedrift å vise at dere tar standpunkt mot rasisme? Vis ansikt ved å annonsere i SOS Rasismes avis og nå ut til titusenvis av lesere.
Les mer på vår annonseside


Fakkeltilbud

Vi har nå et meget godt tilbud til lokallag som trenger fakler. Tilbudet gjelder også skoler, bedrifter, andre organisasjoner og privatpersoner.


Tips oss om nazisme


Flyktningutvalget

www.sos-rasisme.no/fu

Festning Europa!

  • Ressursside om Festning Europa. Les mer

Rapport om flyktningkvinnenes rettigheter

  • SOS Rasisme har sammen med en rekke andre organisasjoner laget en rapport. Les den her

Anerkjenn Halabja og Anfal


Sjekking av e-post

Denne boksen har blitt flyttet til menyen til venstre, og vil bli slettet herfra etter hvert.

01.01.2001

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490