Gå til meny


Bakgrunn

Kriminalitet har ingen nasjonalitet

Med jevne mellomrom kommer debatten om innvandrere og kriminalitet opp i media. Statistikk blir presentert sammen med uttalelser på en slik måte at man får inntrykk av at om ikke det hadde vært innvandrere, så hadde det heller ikke vært kriminalitet.

Det skal heldigvis ikke så mye sunn fornuft til for å forstå at bilde er noe mer nyansert enn det media lager.

Ivar Johansen har laget en samleside med artikler og oppgaver om innvandrere og kriminalitet.

Faktasamling

Ungdomskriminalitet i Norge på nittitallet

Sturla Falck har laget en rapport for Det Kriminalitetsforebyggende Råd (KRÅD) som tar for seg Ungdom og kriminalitet i Norge på 90-tallet. Rapporten er gitt ut i 2002 og inneholder svært interessant lesning. Følgende sitat er spesielt interessant: Som gruppe betraktet, utmerker ungdom med innvandrerbakgrunn seg i undersøkelsen som gjennomgående mer lovlydige, og ved at de i større grad holder seg unna legale og illegale rusmidler. Vi anbefaler å lese hele rapporten.

Det Kriminalitetsforebyggende Råd
Rapporten (.pdf-format)

Innvandrere og voldtekt

I det siste har det vært mye skriverier i pressen om innvandrere og voldtekt. Utgangspunktet var statistikken som Oslo Politidistrikt offentliggjorde. Det ble presentert som om innvandrere var systematiske voldtektsmenn. Det virkelige bildet er nok likevel langt mer komplisert.

Innvandrere og kriminalitet

Elisabeth Myhre Lie har en rekke ganger holdt innledning for SOS Rasisme. Hun har bakgrunn blant annet fra Politihøgskolen. Vi har lagt ut artikkelen hennes fra sist nummer av Antirasisten her. Den gir mye inføring i statistikk på dette området. Anbefales!

Når unntak danner norm Aftenposten (kro 02.11.2003

Skal en Varg Vikernes på rømmen sette premisser for debatten om kriminalomsorg og soningsforhold? Dette er bare ett eksempel på at unntakstilfellene er i ferd med å få normativ innflytelse.

Kritisk til Huuses utspill VG 02.11.2003

Kripos-sjef Arne Huuse bidrar til å øke fremmedfrykten i Norge med sine uttalelser, mener generalsekretær i Flyktningerådet Raymond Johansen.

Full støtte fra politimesteren Avisa Norland 23.10.2003

Politimester Bernt Fredrik Moe gir Fauske-lensmannen sin fulle støtte i flyktninge-saken.

- Framtida - hvorfor skulle jeg tenke på den? Dagbladet 21.10.2003

90 prosent av ungdommene som selger dop rundt Eika i Oslo, har minoritetsbakgrunn. Guttene er bostedsløse, arbeidsløse og mangler voksenkontakt.

- Innvandrer-foreldre trenger informasjon Aftenbladet 21.10.2003

Innvandrertiltaket i Stavanger sørger for at førstegangskriminelle under 18 år ikke begår nye lovbrudd. Innvandrerforeldre opplever mangel på kontroll at at autoriteten er svekket.

Frykter tyver og arbeidsledige NRK Hordaland 12.09.2003

Planen om å gjøre Myre Hotell om til asylmottak møter kraftig motstand. Næringslivet frykter tyverier, mens Øksnes kommune frykter enda større arbeidsledighet.

Hytteeiere på Bjorli vil fjerne asylmottak Sunnmørsposten 11.09.2003

Hytteeiere på Bjorli i Oppland har startet en aksjon for å få fjernet asylmottaket i bygda.

Politikerne enige: Utvis fedrene! Vårt Land 19.08.2003

Våre folkevalgte mener det er nødvendig å utvise straffedømte utlendinger, selv om det går ut over barna deres. SV tar saken opp i Stortinget.

Innvandrere og voldtekt SOS Rasisme 19.08.2003

Den siste tiden har det vært mye skriverier i pressen om voldtekt, statistikk, og ikke overraskende - innvandrere. En kjent forfatter sa en gang: "Det finnes tre typer løgner: løgn, fordømt løgn og statistikk." Statistikk kan fortelle mye om et samfunn, men alt for mange ganger ser vi statistikk bli brukt til å få fokus på problemstillinger som kanskje ikke egentlig er der. Dette kan være skadelig på mange måter, ikke minst ved at det settes fokus på feil side av tallene. Vi er sikre på at det å sende innvandrere på "sex-skole" ikke vil få nevneverdig bukt med overgrep mot jenter og kvinner. Vi har allerede sett eksempler på at denne statistikken brukes til å sette mennesker med flyktning- og innvandrerbakgrunn og nordmenn opp mot hverandre. Flere vil det bli.

Pressen og de fremmede Morgenbladet 08.08.2003

«Den eneste sikre måten å få publisitet for en innvandrer i dagens Sverige, er å gjøre noe galt,» skriver Jan Guillou i boka Svenskarna, invandrarna og svartskallarna. Den som følger med i norske nyhetsmedier, kan lett få inntrykk av at Guillous observasjon er gyldig også i Norge. Og en systematisk gjennomgang av sentrale aviser og etermedier, bekrefter inntrykket.

SOS Rasisme

SOS Rasisme

Hvem er SOS Rasisme?

SOS Rasisme er Norges eneste landsdekkende demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle krefter på kampen mot rasisme.

Hva kan du gjøre?

Det eneste som kan stoppe rasismen og nazismen fullt og helt er vanlige folks engasjement.

Spørsmål om rasisme?

Vi får daglig mange spørsmål fra skoleelever og andre. Her legger vi ut våre svar på de mest spurte.Gaver til SOS Rasisme

Ønsker du å gi en gave til SOS Rasisme? Gaver på over 500 kroner kan gi fradrag på skatten. Les mer.

Gaver fra enkeltpersoner settes inn på konto: 7874 05 34709


Annonse i AntirasisteN?

Ønsker din organisasjon eller bedrift å vise at dere tar standpunkt mot rasisme? Vis ansikt ved å annonsere i SOS Rasismes avis og nå ut til titusenvis av lesere.
Les mer på vår annonseside


Fakkeltilbud

Vi har nå et meget godt tilbud til lokallag som trenger fakler. Tilbudet gjelder også skoler, bedrifter, andre organisasjoner og privatpersoner.


Tips oss om nazisme


Flyktningutvalget

www.sos-rasisme.no/fu

Festning Europa!

  • Ressursside om Festning Europa. Les mer

Rapport om flyktningkvinnenes rettigheter

  • SOS Rasisme har sammen med en rekke andre organisasjoner laget en rapport. Les den her

Anerkjenn Halabja og Anfal


Sjekking av e-post

Denne boksen har blitt flyttet til menyen til venstre, og vil bli slettet herfra etter hvert.

01.01.2001

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490