Gå til meny


Bakgrunn

Kriminalitet har ingen nasjonalitet

Med jevne mellomrom kommer debatten om innvandrere og kriminalitet opp i media. Statistikk blir presentert sammen med uttalelser på en slik måte at man får inntrykk av at om ikke det hadde vært innvandrere, så hadde det heller ikke vært kriminalitet.

Det skal heldigvis ikke så mye sunn fornuft til for å forstå at bilde er noe mer nyansert enn det media lager.

Ivar Johansen har laget en samleside med artikler og oppgaver om innvandrere og kriminalitet.

Faktasamling

Ungdomskriminalitet i Norge på nittitallet

Sturla Falck har laget en rapport for Det Kriminalitetsforebyggende Råd (KRÅD) som tar for seg Ungdom og kriminalitet i Norge på 90-tallet. Rapporten er gitt ut i 2002 og inneholder svært interessant lesning. Følgende sitat er spesielt interessant: Som gruppe betraktet, utmerker ungdom med innvandrerbakgrunn seg i undersøkelsen som gjennomgående mer lovlydige, og ved at de i større grad holder seg unna legale og illegale rusmidler. Vi anbefaler å lese hele rapporten.

Det Kriminalitetsforebyggende Råd
Rapporten (.pdf-format)

Innvandrere og voldtekt

I det siste har det vært mye skriverier i pressen om innvandrere og voldtekt. Utgangspunktet var statistikken som Oslo Politidistrikt offentliggjorde. Det ble presentert som om innvandrere var systematiske voldtektsmenn. Det virkelige bildet er nok likevel langt mer komplisert.

Innvandrere og kriminalitet

Elisabeth Myhre Lie har en rekke ganger holdt innledning for SOS Rasisme. Hun har bakgrunn blant annet fra Politihøgskolen. Vi har lagt ut artikkelen hennes fra sist nummer av Antirasisten her. Den gir mye inføring i statistikk på dette området. Anbefales!

Fordommer for fall Dagsavisen 04.08.2003

Før helgen skrev Dagsavisen om en interessant rapport fra NOVA-forsker Tormod Øia som viser at innvandrerungdom ikke er så mye forskjellig fra annen norsk ungdom når det kommer til kriminelle handlinger. Motsatt det mange går rundt og tror - ikke minst en del politikere - er det ikke kulturelle eller etniske årsaker som fører til at innvandrerungdom blir kriminelle.

Vil ta dagpenger fra naskende 03.08.2003

Regjeringen vil stoppe utbetalingen av dagpenger til asylsøkere som nasker i butikkene mens de bor på mottak.

Gjengene de samme som på 50-tallet Fædrelandsvennen 01.08.2003

Årsakene til at ungdommer havner i kriminelle gjenger er lik, uansett om ungdommene har norsk eller utenlandsk opprinnelse, viser en ny forskningsrapport med deltakelse fra 12.000 skoleelever.

Små saker tar mye tid NRK Troms 01.08.2003

Politiet i Tromsø bruker store ressurser på russere og andre øst-europere som stjeler og gjør innbrudd. Blant annet er det ofte vanskelig å spore opp identiteten til utlendinger som pågripes.

UDI-direktør Nordby refser debatten om asylsøkere og kriminalitet UDI 01.08.2003

En ny undersøkelse viser at mer enn tre av fire nordmenn tror kriminaliteten blant asylsøkere er langt høyere enn den faktisk er. UDI-direktør Trygve G. Nordby mener medias dekning og en unyansert offentlig debatt fører til stigmatisering og bidrar til å hemme integreringen.

Myter og uvitenhet blant nordmenn Adresseavisen 01.08.2003

En av fire nordmenn tror at mer enn 20 prosent av asylsøkerne begår kriminelle handlinger. Et riktigere tall er rundt 1 prosent.

Blir ikke kriminelle på grunn av kultur Dagsavisen 01.08.2003

Innvandrerungdom blir kriminelle av de samme grunner som etnisk norske ungdommer. Det slås for første gang fast i en ny omfattende forskningsrapport. 12.000 skoleelever har deltatt i undersøkelsen.

UDI-sjef mener asyldebatt er ute av proporsjoner Bergens Tidende 31.07.2003

UDI-direktør Trygve G. Nordby mener at debatten rundt kriminelle asylsøkere er ute av proporsjoner. Mange blir urettmessig stemplet som kjeltringer, mener Nordby. Rapporter UDI mottar fra politiet viser at under 1 prosent av de 16.000 asylsøkerne i norske mottak begår kriminelle handlinger. Det står i skarp kontrast til virkelighetsbeskrivelsen i mediene, mener sjefen i Utlendingsdirektoratet.

Slipper ikke inn sigøynere i flokk Aftenposten 30.07.2003

Etter tyveri av utstyr for 200 000 kroner, vurderte Hi-Fi Klubben i Oslo å nekte sigøynere adgang. Nå får de likevel komme inn i butikkene, men ikke mange om gangen.

Kan rammes av rasismeparagrafen Aftenposten 30.07.2003

Oslo Handelsstands Forening mener det er i orden å stenge ut sigøynere hvis butikken har konkret mistanke om at de er der for å stjele. Ledelsen i Oslo-politiet er derimot kritiske.

SOS Rasisme

SOS Rasisme

Hvem er SOS Rasisme?

SOS Rasisme er Norges eneste landsdekkende demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle krefter på kampen mot rasisme.

Hva kan du gjøre?

Det eneste som kan stoppe rasismen og nazismen fullt og helt er vanlige folks engasjement.

Spørsmål om rasisme?

Vi får daglig mange spørsmål fra skoleelever og andre. Her legger vi ut våre svar på de mest spurte.Gaver til SOS Rasisme

Ønsker du å gi en gave til SOS Rasisme? Gaver på over 500 kroner kan gi fradrag på skatten. Les mer.

Gaver fra enkeltpersoner settes inn på konto: 7874 05 34709


Annonse i AntirasisteN?

Ønsker din organisasjon eller bedrift å vise at dere tar standpunkt mot rasisme? Vis ansikt ved å annonsere i SOS Rasismes avis og nå ut til titusenvis av lesere.
Les mer på vår annonseside


Fakkeltilbud

Vi har nå et meget godt tilbud til lokallag som trenger fakler. Tilbudet gjelder også skoler, bedrifter, andre organisasjoner og privatpersoner.


Tips oss om nazisme


Flyktningutvalget

www.sos-rasisme.no/fu

Festning Europa!

  • Ressursside om Festning Europa. Les mer

Rapport om flyktningkvinnenes rettigheter

  • SOS Rasisme har sammen med en rekke andre organisasjoner laget en rapport. Les den her

Anerkjenn Halabja og Anfal


Sjekking av e-post

Denne boksen har blitt flyttet til menyen til venstre, og vil bli slettet herfra etter hvert.

01.01.2001

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490