Gå til meny

I følge Nesteklikk 3 november hevder direktør i Utlendingsnemda (UNE), Terje Skjeggestad at mangelfulle kunnskaper om forholdene i hjemlandene fører til at asylsøkere og andre får opphold på uriktig grunnlag. Om dette stemmer er det allikevel det minste problemet UNE har i dag

Av en eller annen grunn nevner nemlig ikke Skjeggestad at det motsatte også er tilfellet: At mangelfull kunnskap hos UNE også fører til at mange som skulle hatt opphold får avslag. Spesielt merkelig er dette utspillet sett i lys av den nylige avsløringen om urettmessig utsendelse på grunn av mangelfull kunnskap om instrukser fra Arbeids og inkluderingsdepartementet. Spesielt graverende er de mange tilfellene hvor UNEs uvitenhet fører til lidelser hos barn, dette har vi flere eksempler på. Blant annet fra utsendelsen av 13 år gamle Ashok som etter å ha bodd i trygge omgivelser, med gode venner og fosterforeldre på Fjellhamar i 4 år, ble sendt tilbake til en voldelig og alkoholisert bestefar i borgerkrigsherjede Sri Lanka.

At direktøren i UNE bekymrer seg mer for at folk på flukt skal få urettmessig opphold enn at en utsetter barn for lidelser og bryter FNs barnekonvensjon, sier noe om at Regjeringen har lang vei å gå for å oppfylle Soria Moria-erklæringens mål om å få flyktningepolitikken til å bli human.

Henrik Ormåsen Leder i flyktningutvalget i SOS Rasisme

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490