Gå til meny

Human Rights Service kaller seg “en partipolitisk uavhengig tenketank”. De har i det siste fått mye oppmerksomhet i media, og prøver å få anerkjennelse som en organisasjon for kvinner og barns rettigheter. Men bak fasaden skjuler det seg en klart innvandrerfiendtlig organisasjon.
Artikkel i Utrop

Uttalelse fra Landsstyret i SOS Rasisme

Muslimhets

HRS sine hjemmesider finner man et “utvalg” aktuelle nyheter og uttalelser. Hvis man ser nøyere på disse finner man en gjennomgående kampanje for å stemple innvandrere som generelt kriminelle og uærlige. Favorittemaet er virkelige og påståtte tvangsekteskap. Om disse overgrepene foregår i Norge, Iran eller andre land spiller ingen rolle for HRS, så lenge det kan knyttes til et muslimsk miljø.

Generell hets av innvandrere

På forsiden til HRS finner man videre artikkelen “Korrupsjon i Plan- og bygningsetaten”. Hva har en sak om et økonomisk underslag har å gjøre på hjemmesiden til en organisasjon som hevder å jobbe med “menneskerettigheter og -plikter og demokrati i front, med et særlig fokus på barn, unge og kvinner.”? Dette kan ved første øyekast være vanskelig å forstå. Når vi videre kan lese at saksbehandleren mistenkt for underslaget er “av iransk opprinnelse” begynner imidlertid brikkene å falle på plass.

Dette føyer seg inn i bildet av HRS som et miljø med kun én agenda: Å demonisere innvandrere, og spre rasistiske fordommer.

Sammenligner Islam med nazisme

“Jeg får assosiasjoner til jødestjernen og hakekors”, raste Hege Storhaug da Ullevål sykehus tilrettela for bruk av Hijab som en del av uniformen. At Storhaug kan finne på å sammenligne religiøse symboler som davidstjernen og hijab med nazistiske symboler sier alt om holdningene som ligger til grunn for HRS.

Hege Storhaug har også i flere sammenhenger slått fast at hun er imot et flerkulturelt samfunn (“Vi vil da ikke ha et flerkulturelt samfunn” fra boka «Gode formål? Gale følger»).

Sterke bånd til FrP

HRS er i dag privilegert med bevilgninger direkte over statsbudsjettet. Dette takket være press fra FrP, partiet som Hege Storhaug tidligere har fungert som rådgiver og tekstforfatter for i innvandringsspørsmål.

HRS er registrert som en privat stiftelse, med mål om “Annen forretningsmessig tjenesteyting”. Det er altså ikke snakk om noen demokratisk oppbygd, humanitær organisasjon.

HRS ble i 2004 avslørt etter å ha presset innvandrerjentene Kadra, Nadia og Saynab til å stå fram med overdrevne historier om kvinneundertrykking og tvang i forskjellige innvandrermiljøer. Daværende statsråd Laila Dåvøy (KrF) kritiserte HRS ut ifra lignende anklager i 2003.

Integrering eller ekskludering?

På bakgrunn av dette må vi stille spørsmålet om hensikten med å bevilge ekstraordinær statsstøtte til et foretak som baserer hele sin virksomhet på rasistisk stigmatisering av innvandrere.

I våre øyne er det absurd å med den ene hånda bevilge penger til integreringsarbeid, og med den andre hånda støtte de som jobber for ekskludering. Konsekvensen av å være mot et flerkulturelt samfunn er nemlig enten assimilering, eller ekskludering for de som ikke lar seg assimilere.Kilder:
- Spørsmål fra Fremskrittspartiet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, vedrørende Statsbudsjettet 2007
- Spørsmål fra FrPs Per-Willy Amundsen til arbeids- og inkluderingsministere
- Innstilling fra finanskomiteen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2002


Et utvalg av Hege Storhaugs og HRS sine angrep på innvandrere:

Til Magasinet (Dagbladet) 30.10.06:
“Hvis jeg blir nødt til å gjøre som pappa under krigen, å dra på skauen, så gjør jeg det. Det er jeg villig til.” (om “krigen mot Islam” som hun mener vil komme)

Journalisten: “Kan Norge gå i oppløsning?”
Storhaug: “Ja. Ved utgangen av dette århundret kan det skje.”

Til Magazinet 18.09.06:
“Hvis politikerne ikke tar et radikalt grep om både innvandringen og integreringen vil problemene bare tårne seg opp mer og mer, og til slutt bli uløselige. I 2100 er det fare for at Europa kan bli en forlengelse av den arabiske verden, og vi får et flertall muslimer.”

“Hva gjør man den dagen den svenske velferdsstaten bryter sammen? Da er det klart at svenskene vil prøve å komme seg til Norge og Danmark. Skal vi i Danmark og Norge ta konsekvensene av fullstendig naiv, feilslått og virkelighetsfjern svensk (innvandrings)politikk, avslutter Storhaug.”


For ytterligere informasjon, kontakt: – Ola Melbye Pettersen, 1. nestleder – tlf.23 00 29 05 – Trond Thorbjørsnen, leder – tlf: 23 00 29 03

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490