Gå til meny

Vi fikk en henvendelse fra en som mener Finnmarksloven fungerer rasistisk. Vi har lagt ut henvendelsen og vårt svar her.

Hvorfor tar dere ikke opp den offentlig rase diskrimineriengen i  
Finnmark og Nord Troms? Vi har faktisk et apartheid i Norge, hvor samene har  
flere rettigheter enn andre mennesker. Synes dette er rasistisk, og en     
motsettning til integrasjonspolitikken. Innvandrere med annen etnisk bakgrunn 
vil neppe føle seg særlig velkomne her opp, siden det allerede er et rase   
skille.                                    
                                        
 Hvorfor er ikke dette en sak for SOS rasisme??                
                                        
 PS: Lese Finnmarksloven...

Hei N!

Dette er en sak for SOS Rasisme. Samene har blitt utsatt for grov undertrykking, og gjennom assimileringspolitikken på begynnelsen av forrige århundre klarte det norske storsamfunnet nesten å utrydde hele det samiske folket.

Heldigvis har dette snudd, og de siste 25 årene har samene fått mulighet til å gjenreise noe av sin kultur og identitet, selv om mye er tapt for alltid.

Samene har rettigheter som et urfolk, og Norge er forplikta gjennom internasjonale avtaler å sikre en del rettigheter til vårt urfolk.

Finnmarksloven er en del av dette, det har vi uttalt oss om for eksempel her: http://www.ranablad.no/debatt/article1603194.ece

Men, selv om ting er på bedringens veg, er rasistiske holdninger mot samer fremdeles rimelig inngrodd, noe fiskeriministeren nylig fikk merke. http://www.bt.no/innenriks/article319674.ece

Når det gjelder din påstand om “rase skille”, så har jeg følgende kommentarer: 1. Integrasjon handler om å kunne ta vare på sin identitet i et flerkulturelt samfunn. Fram til første verdenskrig var faktisk Finnmark et godt eksempel på kulturelt mangfold. Folk levde side om side på tvers av mange kulturer. Hør på NRK P2 i kveld – 15. desember – kl 2100: Museum – et program om norsk historie - Skoltebyen i Neiden. Ved Øyvind Arntsen.

2. Særrettigheter for å beskytte urfolk er ikke rasisme. En stiller seg aldri samme spørsmålet i forhold til for eksempel hvilke særrettigheter New Zealands flertall gir til urfolket som er i mindretall. Tvert i mot, så er det for de aller fleste en selvfølge at Maoriene på New Zealand sikres en del rettigheter.

3. Innvandrere og flyktninger jeg kjenner har stort sett veldig positivt inntrykk av Finnmark. De blir stort sett tatt godt i mot, og får generelt bedre kontakt med befolkningen enn i andre deler av landet. Kanskje noe skyldes punkt 1? Kanskje også noe skyldes laestadianerbevegelsen, der det å styrke sin egne kulturelle identitet gikk hånd i hånd med gjestfrihet? Det er ikke dermed sagt at det ikke finnes rasisme blant folk i Finnmark, eller at det ikke finnes rasisme blant samer. Det må selvsagt bekjempes på lik linje med all annen rasisme.

Men å anklage Finnmarksloven for rasistisk, og kalle det for apartheid er for det første et hån mot folk som opplevde apartheid i Sør-Afrika, men det er også en total avsporing av en lang kamp for å sikre urfolket i Norge de rettigheter de har krav på.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490