Gå til meny

Sentrum politistasjon

SOS Rasisme, ved 1. nestleder Ola Melbye Pettersen (f.10.02.83 ), vil med dette anmelde Øyvind Heian (Ulverød, 3270 Larvik) og «Norgespatriotene» for brudd på straffelovens (strl.) § 135a – "rasismeparagrafen» samt strl. § 104a. og § 330

Bakgrunnen for anmeldelsen er som følger:
Øyvind Heian sprer systematisk rasistisk hets og trusler mot personer og folkegrupper fra nettsiden www.norgespatriotene.org som ligger åpent tilgjengelig for allmennheten

3. mars ble det lagt ut en løpeseddel (vedlagt) som publikum oppfordres til å printe ut og distribuere. Oppfordringen var følgende:
«NorgesPatriotene ønsker et Norge for etniske nordmenn. Våre svikefulle politikere ønsker flerkultur. Som en konsekvens av dette blir våre nordiske kvinner voldtatt av inntrengerne. Vold, ran, drap og andre kriminelle handlinger er dessverre blitt en vane i det daglige nyhetsbildet. Dersom du bryr deg om dine etniske landsmenn, kan du gjøre en innsats i dag. Vi har laget en flyer som alle kan laste ned og dele ut. Dette er en viktig jobb som vi håper flere vil bidra til. Send oss gjerne en mail i ettertid og fortell hvor du har delt ut og hvor mange eksemplarer. Flyeren er i A5 format og kan lastes ned her:»

§135a
Vi mener løpeseddelen og annet innhold på nettsiden rammes av §135a. I løpeseddelen heter det blant annet:
«Vårt land er i dag truet av rasefremmede. Våre kvinner blir voldtatt og lemlestet på det groveste. Ran, drap, vold og andre kriminelle handlinger er blitt en del av hverdagen….
Norge tok et oppgjør med landssvikerne i 1945. Oppgjørets time vil snart innhente dagens svikere. Du nordiske mann og kvinne, gjør deg klar til kamp. Dersom du er glad i fedrelandet ditt må det handles raskt…
Vet du hvorfor negere stinker? For at blinde mennesker også kan hate dem…»

Disse utdragene mener vi er i klart brudd med bestemmelsene i strl. § 135a.

Den objektive gjerningsbeskrivelsen i strl. § 135a er, i følge Politidirektoratets «Håndbok for bekjempelse av straffbar høyreekstrem og rasistisk virksomhet» følgende:
1.Det må foreligge en uttalelse eller meddelelse
2.Uttalelsen/meddelelsen må være fremsatt offentlig eller på annen måte spres blant allmennheten
3.Uttalelsen/meddelelsen må være truende, forhånende, eller utsette for hat, forfølgelse eller ringeakt
4.Uttalelsen/meddelelsen må utsette personer eller grupper for trusler, hat ringeakt m.v. på grunn av deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse.

I utdraget fra nettsiden som vi har presentert over mener vi at alle fire punktene er dekket i mer enn tilstrekkelig grad.

§ 104a.
Vi mener den vedlagte løpeseddelen samt annet innhold på nettsiden tegner et bilde av en organisasjon som «har til formål ved sabotasje, maktanvendelse eller andre ulovlige midler å forstyrre samfunnsordenen eller å oppnå innflytelse i offentlige anliggender dersom foreningen eller sammenslutningen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.» og således rammes av strl. § 104a

Dette kommer klart fram i de åpne truslene mot justisminister Knut Storberget:
«Den dagen NorgesPatriotene kommer i posisjon, vil vi innføre dødsstraff i Norge og stille ham for riksrett. Her vil han få sin straff sammen med andre svikefulle politikere.»

§ 330
Vi mener løpeseddelen viser at Øyvind Heian og «Norgespatriotene» rammes av strl. § 330 ved at det klart oppmuntres til straffbare handlinger (spredning av rasisme samt vold).

Vi mener vi ovenfor har vist til brudd på strl. § 135a, 104a samt 330.
Vi ber om at Oslo Politidistrikt etterforsker og tar ut påtale mot Øyvind Heian som er oppgitt som kontaktperson på www.norgespatriotene.org

Undertegnede er kjent med at falsk anmeldelse er straffbart etter strl. § 168.

Om dere har spørsmål eller ønsker ytterligere kommentarer, ta kontakt med Ola Melbye Pettersen, telefon 23 00 29 00.

Med antirasistisk hilsen
Ola Melbye Pettersen
1. nestleder, SOS Rasisme i Norge

Vedlegg:
Løpeseddel fra «Norgespatriotene»

Kopi til:
post ut

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490