Gå til meny

Mona Annegretesdatter, mor til en av Ashoks beste venner, svarer her UNE-direktør Terje Skjeggestad.
!<{margin-left: -0.58em}/uploaded_images/39-full.jpg(ashok)!

Sjeggestads “fakta”. UNEs direktør skriver i Dagbladet 9.5.07: "..flere aktørers medieutspill over lang tid har bidratt til et uheldig skille mellom sakens fakta og “medievirkeligheten”. Han beskylder andre for å tåkelegge sakens kjerne og imøtegår dette ved å ramse opp “sentrale fakta”. Han påstår bl.a at familiens forklaringer skal være uten troverdighet på flere punkter; at mor og bestemor hadde unnlatt å følge avtaler; at familien har god økonomi og at det skulle være trygt i Colombo; at moren holder seg skjult for å øke Ashoks muligheter for opphold og hans sterke tilknytning til hjemlandet. Noe er fakta, men mye er synsing! Det er skremmende hvordan en byråkrat kan forvrenge Ashoks virkelighet.

Ashoks virkelighet – til barnets beste? Mine fakta er hentet fra regelmessig telefonkontakt med Ashok og fra delegasjonen Lørenskog kommune sendte ned i februar for å sjekke forholdene han lever under.

Ashok ble sendt vekk av sin familie før han var 9 år. Når han mellom 4 og 5 år senere får avslag på opphold her, ser UNE bort fra denne tiden og argumenterer med at han har best av å vokse opp i sine “vante omgivelser” og med “nære omsorgspersoner”. For Ashok var Fjellhamar og vennene her de vante omgivelsene og hans fosterforeldrene var omsorgspersonene.

Han ble sendt tilbake til motvillige besteforeldrene til han kunne gjenforenes med moren (noe som ennå ikke har skjedd, ett år etter utsendelsen). Kort tid etter hans ankomst reiste bestemoren på 3 måneders opphold til Norge og overlot ham til sin psykisk ustabile og alkoholiserte bestefar.

Familien på Sri Lanka er verken nære eller godt kjent lenger og de kan neppe kalles gode omsorgspersoner! Sjeggestad og UNE argumenterer også med at familien ikke er til å stole på og har bedrevet et spill for at hele familien på sikt skal komme til Norge. Da er det merkelig at det er Ashok som skal lide for dette og sendes tilbake til en familie som ikke først og fremt er opptatt av å sikre ham god omsorg. Jeg har vanskelig for å kalle dette barnets beste..

Skolegang. Imotsetning til Sjeggestads beskyldninger om at vi har bidratt til at Ashok ikke har begynt på skole på Sri Lanka, er fakta at det er vi som har jobbet for å sikre ham skolegang. Norske myndigheter har vært passive, tross fagre løfter. Vi har vært i kontakt med ulike skoler og delegasjonen fra kommunen gjorde det mulig for Ashok å begynne rett før påske, ¾ år etter han ble utsendt.

Trygghet. Sjeggestad, jeg kan ikke forstå at du kan si at det er trygt for Ashok i Colombo. Han sier selv han er redd og føler seg utrygg nesten hele tiden. Han har opplevd husransakelse midt på natta (han er tamil i et regjeringskontrollert område); skolebussen stoppes og gjennomsøkes av politi, også skolesekken; han blir stoppet av dem flere ganger, hver gang han går ut; han vet at barn/ungdom kidnappes for å bli barnesoldater, han hører stadig om bombing, opplever fly i lav høyde og mennesker som drepes ikke langt unna osv. Jeg ville aldri ha utsatt mine barn for dette og kalt det trygt, ville du?

Et godt liv. For meg er Ashok en norsk gutt, etter nesten 4 år i Norge og god integrering. Det er også ut fra denne forståelsen jeg imøtegår dine argumenter, Sjeggestad. Ashok er et ungt menneske som kunne hatt et rimelig godt liv foran seg om han hadde fått bli i Norge. Han var godt integrert på Fjellhamar og har fremdeles mange gode venner her. Han var flink på skolen og en ressurs i klassen. Han kunne ha blitt en ressurs på flere arenaer i samfunnet i voksen alder. I en tid hvor det er bred enighet om at Norge trenger innvandring i forhold til den forventede eldrebølgen, er det absurd å utvise en godt integrert gutt som norske myndigheter allerede har investert penger i.

Ashoks høyeste ønske fremdeles, ett år etter utvisningen, er å få vokse opp blant venner på Fjellhamar. Er politisk prestisje viktigere enn dette?

Mona Annegretesdatter, Fjellhamar

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490