Gå til meny

I august fikk Antinaziutvalget i SOS Rasisme et tips om ulovlig aktivitet fra en troverdig kilde. Vedkommende, som ønsker å være anonym, kunne fortelle om oppsiktsvekkende forhold i miljøet. Norgespatriotene er en nazistisk gruppe ledet av Øyvind Heian som har bakgrunn fra Vigrid. Heian ble i juni dømt for besittelse av barnepornografi og drapstrusler mot justisministeren.

NB: Øyvind Heian har lagt Norgespatriotene bak seg

Våpen
Ett av forholdene som kilden kan fortelle om, er at Norgespatriotene har våpen tilgjengelig. Tommy Andre Utheim fra Lyngdal i Aust-Agder er tilknyttet Blood&Honour-miljøet i Norge og sitter som leder for nazigruppen Combat18. Til kilden vår kunne han fortelle følgende «Jeg er veldig obs på navn og hvordan folk ser ut. Jeg studerer ansiktene og lurer kun på én ting: Er vedkommende jøde eller ei? Har gjort det siden jeg var 16 år».
Videre forklarte Utheim at han har en mengde våpen liggende hjemme. Etter å ha blitt dimittert fra militæret fikk han utvidet våpentillatelse. Nazister er kjent for å ha stor interesse for våpen og våpenopplæring. Norgespatriotene er ikke et unntak. Også en annen aktiv i Norgespatriotene, Fred Heian er glad i våpen. Fred Heian er en nær slektning av Øyvind Heian. Vi har fått tilsendt et bilde av Fred som poserer med våpen i militærleiren der han snart skal forfremmes til korporal. SOS Rasisme har oversendt opplysningene om Tommy Andre Utheim og Fred Heian videre til Politiets Sikkerhetstjeneste og Forsvarets Sikkerhetstjeneste.
Kamuflerer seg som politisk parti
På hjemmesidene til Norgespatriotene står det at de er et registrert politisk parti. Dette stemmer ikke. En rask sjekk i Brønnøysundregistrene viste at Norgespatriotene ikke er registrert som et politisk parti i det hele tatt. De er derimot registrert som en privat interesseorganisasjon. For å kunne opprette et politisk parti må 5 000 personer skrive under på at partiet bør opprettes. Dette har ikke skjedd og Norgespatriotene kan dermed ikke kalles et politisk parti. Etter hva Antirasisten erfarer er derimot førstekandidaten for partiet Demokratene i Lyngdal positiv til Norgespatriotene, noe som bekrefter de tette båndene mellom nazister og rasister på ytterste høyre.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490