Gå til meny

Etter 14 måneder er ventinga over. UDI har behandlet saken deres, og svaret er nei. Det er et sjokk som går hardt inn på både mor og datter. UDI tror ikke på hennes historie, de finner angivelige feil ved domstolsinnkallingene, og mener trusselen mot datteren kan avverges ved at moren henvender seg til en domstol i Iran og krever skilsmisse!

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490