Gå til meny

I de fleste kommuner viser speilbildet hvite, heterofile, middelaldrende menn med god inntekt. Kjenner vi som velgere oss igjen i dette speilbildet?

Slik er det i dag:

- åtte av ti ordførere er menn

- to av tre kommunestyrerepresentanter er menn

- færre enn én av hundre representanter har ikke-vestlig bakgrunn

- få lesbiske og homofile er synlige i lokalpolitikken

- ungdom og funksjonshemmede er sterkt underrepresentert

For store deler av befolkningen er det vanskelig å gjenkjenne seg selv i dette speilbildet. Det er som å se seg selv i et narrespeil. Vi mener at kommunestyrene skal gjenspeile befolkningen vår for å sikre at alle blir hørt, og for å gjøre nytte av det mangfold av erfaringer som mennesker med ulik bakgrunn har.

Vi utfordrer velgerne til å gjøre noe med dette! Stem! Og gjør endringer på stemmeseddelen! Slik kan du som velger påvirke hvem som skal representerer deg i kommunestyret ditt og hvilken politikk som skal føres i din kommune de neste 4 årene! Denne muligheten har myndighetene bevisst lagt inn nettopp med den tanke at det er velgerne og ikke bare partiene som skal bestemme. Det er enkelt å endre på stemmeseddelen! Du kan sette kryss ved personene du vil ha og føre opp navn fra andre partier (såkalte slengere). For mer info om hvordan: www.bevisstvalg.no Der kan du også ta en ’Kryssetest’ for å sjekke valgkunnskapene dine Hvis du ikke gjør endringer på stemmeseddelen din, overlater du makten til de som faktisk gjør det. Valgundersøkelser viser at dette som regel skjer i favør av middelaldrende menn.

Gjør et bevisst valg i 2007. Stem mangfold!

Med vennlig hilsen
Beate Gangås
Likestillings- og diskrimineringsombud

Randi O. Solberg
Kampanjeleder “Bevisst valg 07”, Likestillings- og diskrimineringsombudet

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490