Gå til meny

Diskrimineringsombud Beate Gangås mener Frp har bidratt til å minske toleransen ved å illustrere sin lov og orden-politikk med to mørkhudede ranere.

Diskrimineringsombud Beate Gangås mener Frp har bidratt til å minske toleransen ved å illustrere sin lov og orden-politikk med to mørkhudede ranere.

IKKERKE:

Per-Willy Amundsen i Frp mener Beate Gangås undergraver erklæringen mot diskriminering ved å felle dom over hans partis valgkampmateriell. Foto: Scanpix

FELLER DOM:

Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås mener Frp bryter forpliktelsen til å føre en valgkamp fri for diskriminering og stigmatisering når de illustrerer kriminalitet gjennom et bilde av to mørkhudede ranere. Foto: Henning Lillegård

-Hver gang Frp bruker slike bilder for å illustrere kriminalitet, bidrar de til å minske toleransen og stigmatisere grupper. Det er ikke i tråd med valgkamperklæringen, slår Beate Gangås fast.

Før valget skrev alle partier under på en erklæring utformet av likestillings- og diskrimineringsombudet.

Her forplikter partiene seg til ikke å bruke materiale i valgkampen «som med stor sannsynlighet vil bidra til mindre toleranse og økt grad av diskriminering av mennesker» på grunnlag av etnisk eller religiøs tilhørighet. Erklæringen er undertegnet av Frps innvandringspolitiske talsmann Per-Willy Amundsen.

-Fjern bildet

Det er bildet av to mørkhudede ranere som illustrasjonsbilde i en brosjyre fra Hå Frp som har fått Gangås til å reagere.

Bildet er hentet fra Frp sentralt sin database over illustrasjoner som alle lokallag fritt kan benytte i sitt valgkampmateriell. Et samlet politisk Norge reagerte på billedbruken i gårsdagens Dagbladet.

-Dette er et bilde de har brukt tidligere som illustrasjon i sitt materiell. Også da fikk partiet kritikk for det fordi det knytter kriminalitet til folk med en bestemt hudfarge. Det er uheldig. Jeg vil oppfordre Frp til å fjerne bildet fra sitt valgkampmateriell, sier Gangås.

Slår tilbake

De som har undertegnet erklæringen, forplikter seg til å undersøke «påstander om brudd på disse retningslinjene». Det ser ikke Per-Willy Amundsen noen grunn til:

Han reagerer kraftig på refsen fra Beate Gangås.

-Det er hun som bør refses. Dette er ikke noe brudd på den erklæringen jeg undertegnet og ved å påstå det, undergraver hun betydningen av erklæringen og bruker den i et politisk spill mot Frp. Jeg skrev under fordi jeg er opptatt av å føre en anstendig valgkamp. Jeg skrev ikke under for å delta i en konkurranse i politisk korrekthet, sier Amundsen.

FAKTA

Likestillingsombudet

•Likestillings- og diskrimineringsombudet skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonshemning, språk, religion, seksuell orientering og alder.

•Ombudet er faglig og politisk uavhengig, men er administrativt underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

•Før valgkampen fikk ombudet alle partiene med på en erklæring der de forplikter seg til å slå ned på alle former for trakassering samt stigmatiserende og diskriminerende uttalelser i valgkampen.

©Dagbladet

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490