Gå til meny

Politidirektoratet
Postboks 8051 Dep
0031 Oslo

Rasisme i gjengprosjektet?

Vi leser VG-artikkelen “Avslørte våpenarsenal hos gjengmedlemmer” 25.09.07 (http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=171285)

SOS Rasisme reagerer på en av uttalelsene fra leder for gjengprosjektet, Eirik Jensen: “Det er tankevekkende for oss som har vært i etaten noen år og se hva et lite etnisk miljø har disponert av våpen.”

Ved å knytte våpenbeslaget til etnisitet på denne måten bidrar Jensen til et rasistisk syn på grupper av mennesker. “Etnisk” blir slik vi ser det brukt som synonymt med “ikke vestlig”, noe som språklig er totalt misvisende. I den grad man skal snakke om etnisitet er det noe alle mennesker har i større eller mindre grad.

Dette føyer seg inn i rekken av tvilsomme syn på minoriteter i politiet, og viser at det fortsatt er mye som må gjøres for å sikre en fargeblind politietat.

Vi ber om at Politidirektoratet gjennomgår sine rutiner for språkbruk i etaten, og sikrer at minoriteter i Norge ikke utsettes for ytterligere stigmatisering – enten det skjer gjennom media eller i møte med politiets tjenestemenn og -kvinner.

Med antirasistisk hilsen

Trond Thorbjørnsen, sign.
Leder
SOS Rasisme i Norge

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490