Gå til meny

Hvorfor bruke 16 000 kroner på å risikere livet i en overfylt trebåt på Gibraltarstredet når det er billigere å kjøpe en flybillett?

For 20 år siden fantes det ingen organisert smugling av mennesker. Det var da fortsatt mulig å komme seg inn i Europa på lovlig vis.

I dag har Schengensamarbeidet medført at Europa omgir seg med en «mur» av strenge visumregler. En flybillett eller en fergebillett til overfarten over Gibraltarstredet, er verdiløs uten visum og gyldige papirer. For bare få år siden var det mulig å komme seg til Europa ved å fly via en europeisk flyplass til en destinasjon med mindre strenge visumregler, for så å hoppe av ved mellomlandingen. Denne muligheten eksisterer ikke lenger. Nå kreves Direct Airline Transit Visa for i det hele tatt å kunne mellomlande i Europa. Det såkalte transportøransvaret innebærer dessuten at flyselskaper og fergeselskaper som har med asylsøkere uten papirene i orden må ut med store bøter.

De strenge visumreglene er i praksis i strid med internasjonal rett fordi de hindrer mennesker i å reise til Europa og søke om asyl.

Europeiske myndigheter karakteriserer menneskesmugling som kriminalitet og roper på økt grensekontroll. Men når vanskelighetene med å passere grensene øker gir dette i realiteten økt grobunn for menneskesmuglere og svekkede rettigheter for mennesker på flukt. Jo høyere risiko menneskesmugleren utsetter seg for jo høyere pris må mennesker på flukt betale.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490