Gå til meny

Ceuta er en 19 kvm spansk enklave på marokkansk jord. Ceuta har vært under spansk kontroll siden 1580 men Marocco har aldri akseptert enklaven som en del av Spania og yter fortsatt press for å få innlemmet området. Ceuta ligger rett overfor Gibraltar og utgjør sammen med enklaven Melilla (lenger øst) et permanent spansk nærvær i Nord-Afrika. Representerer Schengens yttergrense mot Afrikanske land.

«Skammens mur»

Ceuta omgis av en høy mur for å holde immigranter ute. Muren er for mange blitt symbolet på «Forteress Europa» og Schengenlandenes innvandrings- og flyktningepolitikk. Muren er en 8 kilometer lang og 6 meter høy barriere av doble piggtrådgjerder. Mellom gjerdene er det installert sensorer som skal varsle selv lette skritt. Muren patruljeres av grensepoliti på begge sider og overvåkes av lyskastere.

Afrikanske asylsøkere til Ceuta:

  • 1999 og 2000: ca 10 000 asylsøkere i året

i 2001 ble gjerdene oppgradert til dagens nivå:

  • 2001: 2290 asylsøkere ankom
  • 2003: 1671 asylsøkere ankom

95 % av de som ankommer Ceuta illegalt søker om asyl Bare 8% innvilges opphold, men mange forblir likevel i Spania som «papirløse» fordi Spania mangler returavtaler med en rekke afrikanske land.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490