Gå til meny

Det er lett å støtte omtanken Frode Anmarkrud (SV) uttrykte for asylsøkerne når han i formannskapets møte tirsdag foreslo å imøtekomme ønsket om at Sandefjord skal øke antallet mottak av asylsøkere. Sympatien for asylsøkerne tror vi har bred støtte, men med statens manglende vilje til å dekke utgiftene fikk Anmarkruds forslag kun hans egen stemme.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490