Gå til meny

Nazisten Tore Tvedt har blitt dømt for utspill i VG i tråd med rasismeparagrafen. Etter å ha blitt kjent skyldig av Tingretten har han anket dommen videre til Borgarting Lagmannsrett.

AntirasisteN og flere av aktivister fra SOS Rasisme var til stede under rettsforhandlingene 2. mai 2008. Aktor var Johan Kristian Øydegard, forsvarer for Tvedt John Christian Elden. Tore Tvedt møtte selv ikke opp. Det blei ikke gitt noen videre begrunnelse for Tvedts frafall, og kontakten mellom tiltalte og forsvarer hadde tilsynelatende vært liten. Rettens formann Karl Angast Heimann erklærte Tvedts frafall for ugyldig.

Elden gjorde det klart at de ønsket å komme fram til en endelig kjennelse som kunne ankes videre til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Det blei tatt utgangspunkt i høyesteretts avgjørelse og presedens i tidligere saker og den Tingretts-dommen som Tvedt anker nå.

Elden forsøkte å legge fram begrunnelser for hvorfor dette er en sak som må behandles på en annen måte enn andre anklager for rasistiske utspill. Særlig blei det lagt vekt på at utspillene ikke hadde blitt formidla direkte til leserne i form av for eksempel leserinnlegg, men via journalister og en reportasje. Elden la fram et syn på rasistiske og nazistiske utspill som helt greie så lenge de blir formidla i mindre forsamlinger, for eksempel «fra dør til dør, som Jehovas vitne».

Stikk i strid med det vi veit om Tore Tvedt påsto Elden han han ikke anser seg selv som nazist, og at det finnes et bredt grunnlag for hvordan en kan tolke utspillene som kom fram i VG. Særlig slingringsmonnet for tolkning av Tvedts uttalte syn på jøder som «parasitter som skal renskes ut» blei diskutert.

Tvedt forfekter vold og menneskeforakt, og våre aktivister ser med optimisme fram til at lagmannsrettens kjennelse legges fram om noen dager. Det eneste rette lagmannsretten kan gjøre nå er å opprettholde tingrettens dom.

Etter rettsforhandlingene holdt SOS Rasisme en punktdemonstrasjon utenfor Lagmannsretten.

Aldri mer nazisme! Aldri mer 9. april!

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490