Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 11.06.2008
Landsstyret i SOS Rasisme 2008-2010

Dette er SOS Rasismes landsstyre for 2008-2010. Pressebilder finnes også her.

Foto som brukes andre steder skal krediteres SOS Rasisme, dersom ikke annet er spesifisert.

Landsstyret 2008 - 2010, juni 2008

Landsstyret 2008 – 2010
Bakerst: Bjarne Stokke, Kjell Gunnar Larsen, Lill Mari Bjørnstad Mundal, Runa Røed, Nasim Ahzami, Christiane Walther Muribø, Nina Bahar Hamidi, Vincent Sandro Yong Vetrhus, Monica Hauge Skaten
Midten: Hanne Höglind, Simen Ulven Seipajervi, Ari Nakam, Iselin Knudsen Sæterdal, Ola Melbye Pettersen, Kenneth Fuglemsmo
Foran: Trond Thorbjørnsen, Simon Souyris Strumse


(first).
Trond Thorbjørnsen ved Drammensfjorden
Leder
Trond Thorbjørnsen
Buskerud
(first).
 
(first).
ola-presse
Første nestleder
Ola Melbye Pettersen
Akershus
(first).
Andre nestleder
Christiane W. Muribø
Oslo
(first).
Christiane farger
 
(first).
landsstyret - Nasim Azami, Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Arbeidsutvalget
Nasim Ahzami
Oslo
(first).
landsstyret - Ari Nakam, medlem av AU
Medlem av Arbeidsutvalget
Ari Nakam
Oslo
(first).
Henrik Ormaasen
1. vara til Arbeidsutvalget
Henrik Ormåsen
Oslo
(first).
2. vara til Arbeidsutvalget
Iselin Knudsen Sæterdal
Oslo
(first).
Simon Roterrt
3. vara til Arbeidsutvalget
Simon S. Strumse
Oslo
(first).   4. vara til Arbeidsutvalget
Mari Stine Johansen
Akershus
(first).   5. vara til Arbeidsutvalget
Marie Skyberg Borgen
Oslo
(first).   6. vara til Arbeidsutvalget
Rasmus Bakken
Akershus
(first).
Landsstyret - Kjell Gunnar Larsen, hovedkasserer
Hovedkasserer/AU/ØU
Kjell Gunnar Larsen
Rogaland
(first).   Medlem av Landsstyret/ØU
Bjarne Stokke
Rogaland
(first).
Landsstyret - Lill Mari Mundal, medlem av Landsstyret
Medlem av Landsstyret
Lill Mari Mundal
Troms
(first).
Landsstyret - Kenneth Fuglersmo, medlem av Landsstyret
Medlem av Landsstyret
Kenneth Fuglemsmo
Sør-Trøndelag
(first).   Medlem av Landsstyret
Nina Bahar Hamidi
Sør-Trøndelag
(first).   Medlem av Landsstyret
Runa Røed
Vestfold
(first).   Medlem av Landsstyret
Hanne Høglind
Aust-Agder
(first). Medlem av Landsstyret
Sondre Sæbjørnsen
Møre og Romsdal
(first).
Landsstyret - Sandro Vincent Vetrhus, medlem av Landsstyret
Medlem av Landsstyret
Sandro Vincent Vetrhus
Rogaland
(first).   Medlem av Landsstyret
Monica Hauge Skaten
Hordaland
(first).   1. vara til Landsstyret
Simen Ulven Seipajærvi
Finnmark
(first).
JanErikSkre
2. vara til Landsstyret
Jan Erik Skretteberg
Oslo
(first).
Simon Oliver Ommunsen
3. vara til Landsstyret
Simon Ommundsen
Hordaland
(first).   4. vara til Landsstyret
Jon Trygve Bergsaker
Buskerud
(first).   5. vara til Landsstyret
Hanne Siiri
Nordland
(first).   6. vara til Landsstyret
Erlend Vikhagen Lyngstad
Møre og Romsdal
(first).   7. vara til Landsstyret
Hoger Karadakhi
Østfold
(first).   8. vara til Landsstyret
Hasti Hamidi
Oslo

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490