Gå til meny

Den nazistiske gruppa Norgespatrioene v/ leder Øyvind Heian prøver å få fjernet filmen «Vigrid: Det siste oppgjør» fra nettstedet YouTube. De har gått til rettssak mot både filmskaperen og SOS Rasisme, foreløpig har det bare gått utover lommeboka til Øyvind Heian.

heian-giltun
NB: Øyvind Heian har lagt Norgespatriotene bak seg

av Ola Melbye Pettersen
Filmen er produsert av Tommy Myrbostad, en ung filmskaper fra Molde. Den er et krast angrep på Vigrid, og viser samtidig de tette båndene mellom Vigrid og NorgesPatriotene. Myrbostad har fått økonomisk støtte fra SOS Rasismes lokallag i Molde for å lage filmen, som i første omgang er tilgjengelig digitalt på nettstedet YouTube.com. Filmen har fått mye oppmerksomhet i media, og er sett av nærmere 70 000 personer.

Videoen blir liggende
NorgesPatriotenes leder Øyvind Heian og hans advokat Raymond Giltun stevnet i mai både Myrbostad, lokallagsleder i Molde Anders Eikeland og SOS Rasisme i Norge. Etter første runde i Oslo tingrett har det nå blitt seier på alle punkter for Myrbostad og SOS Rasisme. Heians advokat argumenterte med at filmen skadet Heians gode navn og rykte og ba om en såkalt midlertidig forføyning, altså at filmen måtte fjernes i påvente av en rettssak. Dette gikk ikke tingrettsdommeren med på, og begjæringen om midlertidig forføyning ble ikke tatt til følge.

NorgesPatriotene kan kalles nazistisk
I dommen heter det blant annet: «Slik retten ser det kan disse ytringene ikke rammes av straffelovens §246 eller §247 når en tar i betraktning den situasjon de er fremsatt i og særlig når det tas i betraktning hvilke virkemidler NorgesPatriotene og Heian selv har tatt i bruk…» Denne dommen sier med andre ord at Øyvind Heian og NP kan kalles rasistiske og nazistiske, det er SOS Rasisme fornøyd med.
Heian måtte betale saksomkostningene for SOS Rasisme, da Oslo tingrett slo fast at saken ikke kan føres i Oslo. Det er nemlig ingen av de involverte partene som har bosted i Oslo. Heian og advokat Giltun anket så denne avgjørelsen inn for Borgarting Lagmannsrett, tapte igjen og må betale ytterligere saksomkostninger. Vi ventet lenge på Giltun og Heians neste trekk og ble svært overrasket da de valgte å anke saken videre til Høyesterett. Igjen tapte de på alle punkter og Heian måtte på nytt dekke alle utgifter til motparten.
Hverken Lagmannsretten eller Høyesterett har henvist saken til noen ny domstol. Slik saken nå står er opp til Heian å avgjøre hvor og om han skal gå videre med saken.


Se filmen Vigrid: Det Siste Oppgjør:
http://www.youtube.com/watch?v=cjoRKoQCL_s
Les dommen fra Oslo Tingrett her:
http://sos-rasisme.no/uploaded_images/369-full.rtf

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490