Gå til meny

På lokallagskonferansene møter du andre antirasister i alle aldre fra hele landet. Sammen deler vi erfaringer, blir kjent med hverandre og skaffer oss bedre kunnskap for å bli enda sterkere i kampen mot rasisme.


Hva er en lokallagskonferanse?

En lokallagskonferanse (LLK) er en samling for alle lokallag i SOS Rasisme. SOS Rasisme avholder lokallagskonferanser én til to ganger i året, avhengig av om det er Landsmøte det året eller ikke.

På lokallagskonferansene er de fleste lokallag i SOS Rasisme samlet for å lære mer om rasisme og arbeidet i SOS Rasisme, møte andre aktivister fra hele landet, utveksle erfaringer og få innspill til fremtidige aktiviteter i laget.

Hvordan er en LLK organisert og hvordan er programmet?

Lokallagskonferansene varer fra fredag ettermiddag til søndags ettermiddag. Deltakerne overnatter på konferansestedet, gjerne en skole, og får frokost, lunsj og middag der. Det er vanlig at vi har flere soverom, bl.a. ett for de som trenger ro om natten, og ett for de som ikke trenger det. Vi har også eget soverom for jenter.

Det blir vakthold om natten, og vi har aldri hatt nevneverdige problemer med bråk fra utenforstående eller andre ting.

Hovedtema: Voldsrasisme og hverdagsrasisme

2008 var preget av flere alvorlige rasistiske voldsepisoder. Norge opplevde både et rasistisk drap og flere andre angrep på innvandrere.

Nazistene i Norge er fremdeles svært svake, alt tyder på at det heldigvis ikke er noen sammenheng mellom voldsepisodene.

Men likevel sprer slike episoder frykt og det er viktig å ta slikt på alvor.

Hva skal vi gjøre når vi opplever rasistisk vold i nærmiljøet – og hvordan skal vi unngå at det oppstår voldelige rasistiske miljøer? Dette er noen av spørsmålene vi håper å svare på i løpet av helgen.

Grupper

Deltakerne blir delt inn i grupper, normalt med 5 til 8 i hver gruppe slik at folk blir godt kjent med hverandre. Gruppene får noen ansvarsområder som de må følge opp, for eksempel ansvar for et måltid. Alle gruppene har en gruppeleder, og er i tillegg knyttet sammen med andre grupper som dekker samme felt.

Sosialt

Minst like viktig som verksteder, diskusjoner og foredrag er det at de som deltar på konferansen blir kjent med hverandre og har det hyggelig sammen. Det blir satt av mye tid til sosialt samvær, både til det organiserte programmet og til at folk kan bli bedre kjent på egen hånd.

Hvor mange kan komme?

Ditt lokallag har fått beskjed om hvor mange de kan sende, dette vet også din regionsansvarlige. Er du ikke aktiv i noe lokallag, ta kontakt med oss – klikk her.

Hva trenger du å ta med deg?

LLK er på en skole, du må ta med sovepose og liggeunderlag. Det er også lurt å ta med seg varme klær. Skrivesaker er fint å ha til gruppearbeid og innledninger. Ellers må du ha med deg mye godt humør ?

Overnatting

Overnatting skjer på skolen der konferansen skal være – så alle må ta med seg sovepose og liggeunderlag. Vi har flere soverom, bl.a. ett for de som trenger ro om natten, og eget soverom kun for jenter

Gammel og/eller sjuk?

Trenger noe som er litt mer komfortabelt enn et liggeunderlag på et klasseromsgulv? Da må du gi beskjed til oss innen 10. august. Folk som er sjuke eller over 30 år vil kunne få feltseng.

Meld fra om dette under spesielle behov.

Mat

Måltidene blir servert på skolen der konferansen er, og deltakeravgiften dekker alle måltidene. Det er egen mat for vegetarianere og mat uten svinekjøtt. Har du andre behov må du melde fra før konferansen.

Om mat på turen frem og tilbake til LLK

Når du kommer til plassen der vi har LLK så får du mat helt frem til du drar igjen. På veien frem til og tilbake fra konferanseplassen må du sjøl holde deg med mat. Som det fremgår av reiserekningsskjemaet så betaler vi ikke diett for noen som er med på LLK

Sikkerhet

Dørene stenges kl. 24.00 om kvelden. Alle må være inne til da. Det vil alltid være 2 personer på vakt samtidig om natten. Disse vil:

  • Gå vaktrunder og påse at det ikke er tilløp til brann.
  • Sjekke at det ikke benyttes rusgifter på konferansen.
  • Sjekke at stillerom faktisk er stille.
  • Varsle om provokasjoner eller tilløp til dette.
  • Kontrollere at uvedkommende ikke slipper inn i lokalet.

Det er viktig at alle på konferansen respekterer vaktene og følger pålegg som blir gitt.

Alvorlige brudd på dette vil medføre bortvising fra konferansen.

Kan du være vakt?

Vi trenger flere folk som kan ta en eller to nattevakter. Meld deg på vaktgruppa i påmeldingsskjemaet.

Rusmidler

Alle arrangementer i regi av SOS Rasisme skal være rusfrie. Folk som ruser seg vil bli vist vekk fra konferansestedet. SOS Rasisme har intet ansvar for personer som bryter denne regelen.

Permisjon fra skole?

Mange må ta seg fri fra skolen denne fredagen. Vi kan søke permisjon for deg slik at du slipper å få fravær denne dagen. Last ned her

Fyll ut skjemaet og send til ØU, enten i faks: 52 71 21 62 eller i posten: SOS Rasisme, postboks 297, 5501 Haugesund, så raskt som mulig.

Kommunale støtteordninger

I mange kommuner/fylkeskommuner finnes det støtteordninger for lokale lag og grupper som ønsker å delta på kurs og konferanser. Kanskje finnes det også i din kommune. Ta kontakt med kulturkontoret der du bor. Kontaktperson for disse tingene er Bjarne Stokke på ØU-kontoret – 52 71 21 75.

Har du flere spørsmål?

Trenger du for eksempel påmeldingsskjema, billettbestillingsskjema og permisjonsskjema, eller har andre spørsmål, ta kontakt med ØU:

SOS Rasisme Postboks 297 5501 Haugesund tlf: 52 71 21 75 faks: 52 71 21 62 E-post: ou@sos-rasisme.no

Vi gleder oss til å se deg i Lillehammer!

Påmeldingsskjema

Konferansen har funnet sted. Gå til neste LLK her

*Lokallag:

Fornavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnr:

Sted:

Telefon:

E-post:

*Fødselsdato:

Spesielle behov:

Røyker:

Vegetar:

Status:

Hvilken gruppe vil du delta i?

På noen av gruppene er det begrenset plass, vi kan ikke garantere at du kommer på gruppen du ønsker. Du blir i så fall plassert på en vanlig gruppe.

· Info om AktivisteN

· Info om Antinazigruppene

· Info om Konfirmantforedragsgruppa

Betaling:

Kommentarer:

 

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490