Gå til meny

Rasister i Norge utnytter konflikten mellom Israel og Palestina.

Krigen mellom Israel og Palestina vekker sterke følelser på begge sider av denne konflikten.

SOS Rasisme er svært bekymret for oppblomstring av både jødehat og hets av muslimer den senere tid.

Debattsidene på internett fylles opp med hatpropaganda. Vi får servert myter om verdensomspennende jødiske konspirasjoner skjult bak strekkoder på e-post. Muslimer blir drapstruet og holdes kollektivt ansvarlige for opptøyer i Oslo.

Å gi alle jøder skylden for krigshandlingene til staten Israel er like feilslått som å gi alle muslimer ansvaret for terrorhandlingene 11. september.

Å spre ideer om at foreldrenes fødeland er årsaken til at ungdom i Oslo går til angrep på politiet er like skadelig som å vitse om jøders økonomiske driftighet.

Slik rasisme må slås hardt ned på.

Det hviler et spesielt stort ansvar på politikere, myndighetspersoner i politiet og ledende folk i organisasjoner for å unngå å nøre opp under fordommer.

I Norge sympatiserer folk seg av forskjellige grunner med enten den ene eller den andre siden av kampen mellom Israel og Palestina. En sympati som kan anta mange former. Men en form kan ikke under noen omstendigheter aksepteres – rasistisk hatpropaganda. Ekstreme rasistiske grupperinger i Norge utnytter konflikten, nører opp under og sprer sitt kriminelle tankegods under påskuddet av å støtte eller kritisere staten Israel.

Forutenom de små klikkene med menneskefiendtlige rasister, er ingen i Norge tjent med mer rasisme. Den beste måten å bekjempe den økende tendensen til hat, vold og ensretting av tanken, er ved å stå sammen med andre som også er mot rasismen og konsekvent reagere på dette råtne tankegodset.

Verken jødehatet eller muslimhetsen kan fjernes med et pennestrøk gjennom en statlig holdningskampanje. Den virkelige kampen mot all rasisme skjer der folk jobber – der folk bor.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490