Gå til meny

SOS Rasisme ønsker å lage en hyggelig dag for beboerne på Lier ventemottak slik at de kan oppleve noe annet enn sin fengselslignende hverdag. Vi inviterer politikere, naboer og journalister slik at flest mulig kan få et innblikk i hverdagen på et av landets verste asylmottak.
Vil du være med til Lier? Vi setter opp egen buss fra Oslo, søndag kl. 09.00. For mer info, kontakt oss på tlf. 47892011

SOS Rasisme ønsker å lage en hyggelig dag for beboerne på Lier ventemottak slik at de kan oppleve noe annet enn sin fengselslignende hverdag. Vi inviterer politikere, naboer og journalister slik at flest mulig kan få et innblikk i hverdagen på et av landets verste asylmottak.

- Mange av asylsøkerne har svært sterke historier å fortelle. Det er imponerende å se hvordan de likevel klarer å holde motet oppe når de blir behandlet som kriminelle av den norske staten, selv om de har flyktet fra en grusom hverdag i hjemlandene sine, sier Jan Erik Skretteberg, regionsansvarlig for Buskerud i SOS Rasisme.

SOS Rasisme ønsker å lage en hyggelig dag for beboerne med internasjonal kafé, kulturinnslag og historiene til beboerne selv. Det hele vil foregå på Lierskogen samfunnshus søndag 22.februar fra klokken tolv til klokken atten.

- Vi krever et verdig liv for asylsøkere på mottak og at ureturnerbare asylsøkere i Norge med lang botid må få oppholdstillatelse, sier Skretteberg videre. – Gjennom muligheten til å møte beboerne personlig håper vi at også flere stiller seg bak dette kravet, avslutter han.

Fakta om Lierskogen statlige ventemottak:
- Lierskogen ventemottak ble opprettet i mars 2006 spesielt for asylsøkere med endelig avslag på asylsøknaden. Bakgrunnen var at avslåtte asylsøkere i lengre tid hadde vært henvist til en tilværelse med usikker tilgang på grunnleggende livsnødvendigheter.
- Mottaket skal også aktivt motivere beboerne til å returnere til hjemlandet, både gjennom enkle boforhold og returinformasjon.
- Per november 2008 bor det ca. 65 personer på ventemottaket.
- Mottaket er beregnet for korte opphold, men anslagsvis 40 av beboerne har vært på mottaket i mer enn to år.
- Det har vært fem sultestreiker ved mottaket blant annet i protest mot boforholdene. En gruppe asylsøkere fra Iran aksjonerte utendørs i 38 dager.
- Fire mennesker med ulik bakgrunn er presset sammen på rom på 6×6 meter. Inntil seks personer har i perioder blitt presset inn på hvert rom.
- Hele området er kameraovervåket. De eneste stedene du ikke er overvåket, er på rommene og toalettene.
- Beboerne får 100 kroner per uke. Dette utgjør det ukentlige budsjettet for reise, telefon, sigaretter.

“Kalte flyktningene for buskap”
I 2006 avslørte SOS Rasisme en intern nettside der de ansatte på Lier mottak omtaler beboerne som “buskap de har full kontroll på”.
> http://www.nettavisen.no/innenriks/article666503.ece

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490