Gå til meny

En av Norges nazister, Øyvind Heian og hans parti Norgespatriotene, forsøker å stille liste til Stortingsvalget 2009. NB: Øyvind Heian har lagt Norgespatriotene bak seg

- Partiet profilerer seg selv som innvandringsfiendtlige, men i virkeligheten dyrker de en nazistisk ideologi. Dette sier Lill Mari Mundal, Landsstyremedlem i SOS Rasisme og regionsansvarlig for SOS Rasisme i Vestfold og Telemark

- Partiet har sterke bånd til lederen av den nazistiske sekten Vigrid og til nazistene som stod bak drapet på Benjamin Hermansen .

Norgespatriotene profilerer seg i Vestfold

Norgespatriotene har ifølge Tønsbergs blad gått dør til dør i forskjellige kommuner i vestfold og samlet inn underskrifter for å kunne stille valgliste i vestfold under stortingsvalget i 2009. De har blant annet samlet inn underskrifter i kommunen Åsgårdstrand i vestfold, der Øyvind Heian nå har bostedsadresse. Gruppa hevder nå å være på god vei til å få samlet inn de 500 underskriftene de trenger for å stille til valg.

For å stille til valg må en liste ha 500 underskrifter av stemmeberettigede personer over 18 år, i likhet med nazisekten Vigrid, består også store andeler av Norgespatriotenes medlemmer av ungdommer i 15 års alderen.

- Norgespatriotene bærer sterke preg av nazistisk ideologi, At ei slik gruppe skal kunne få grobunn i vestfold, reagerer vi i SOS Rasisme sterkt på, fortsetter Lill Mari Mundal.

- Selv om de ikke åpent erklærer seg for nazistisk, viser de gjennom ekstreme uttalelser og gjennom sin praksis sin sanne ideologi. I vedtektene sine, av alle steder, skriver de for eksempel: «I dagens Norge går asylsøkerne fritt rundt. Dette har forårsaket en rekke tragedier, deriblant drap og voldtekt på etniske nordmenn»

Forby Nazistisk organisering – forby Norgespatriotene

Etter 2. verdenskrig forpliktet Norge og de andre landene i FN seg til å forby nazistisk organisering. Dette er en forpliktelse Norge ikke har fulgt godt nok opp, i praksis er rasistiske handlinger og ytringer forbudt mens det tillates å organisere seg for å spre det samme tankegodset. Dette er et paradoks, og SOS Rasisme har i lang tid krevd av norske myndigheter at de tar konsekvensene av internasjonale erklæringer de har skrevet under på.

I 2005 gikk da også FN ut og krevde at Norge skjerper rettsvernet mot rasistiske ytringer, og innfører et forbud mot nazistisk organisering. Argumenter om at «de er så få» eller «vi må få holdningene fram i lyset for å bekjempe de» vitner om en skremmende historieløshet. Da nazipartiet i Tyskland ble startet, var de en liten sekt bestående av en håndfull mennesker. Den allmenne politisk oppfatninga var å la dem i fred og latterliggjøre seg selv. Få år senere var Tyskland et nazistisk diktatur.

SOS Rasisme mener på dette grunnlaget at Norgespatriotene som organisasjon må forbys, og at valglisten deres må underkjennes av valgstyret.

- Det viktigste for å stoppe nazistene er likevel ikke et vedtak på Stortinget, men vanlige folks engasjement. Vi håper flere folk vil reagere, og engasjere seg i kampen mot rasisme i Vestfold framover, avslutter den regionsansvarlige i SOS Rasisme.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490