Gå til meny

Det er få personer som har blitt gjenstand for så mye sympati i det offentlige rom som tidligere ambulansesjåfør Erik Schjenken.

I dag har han også blitt tildelt medieofferprisen av Spetalen. Vi vil da stille spørsmålet: Hvis Schjenken virkelig føler seg som et medieoffer, hvorfor oppsøker han da systematisk media?

SOS Rasisme har aldri gått inn for å bringe Schjenken fram i det offentlige rom. Vi mener at at også enkeltpersoner må ta og har et personlig ansvar i forhold til rasisme, men sjøl om vi kjente identiteten til både Schjenken og hans sidemann i ambulansen med fortid fra Boot Boys, har ikke vi gått ut med deres identitet.

Vi mener at rasisme er et samfunnsproblem, knytta først og fremst opp til strukturer og tradisjoner og som bare kan løses ved felles oppmerksomhet. I sum blir alle små og store handlinger et stort rasistisk problem i det norske samfunnet.

Det er ett virkelig medieoffer i denne saken. Ali Farah ble etterlatt med et tre cm stort kutt i bakhodet i Sofienbergparken og har siden blitt skjøvet fram som en offentlig person. På internett har han blitt rasistenes mest yndete hatobjekt. Skulle noen i denne saken fått en slik mediepris, burde det vært han.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490