Gå til meny

Rørosbygdene skogeierlag med utilslørt rasisme i en høringsuttalelse.

- Dette er fryktelig grovt, sier Landsstyremedlem i SOS Rasisme Kenneth Fuglemsmo.
- Det er heldigvis få ganger vi hører noe så direkte rasistisk i norsk offentlighet.

SOS Rasisme leverte 10. mars en politianmeldelse mot skogeierne.

- Vi håper skogeierne vil ta et oppgjør med sine holdninger her, fortsetter Fuglemsmo.
- Folk må reagere på slike uttalelser – uansett hvor de dukker opp.

Les hele anmeldelsen under (navnet på familien er sladdet i pressemeldingen som ligger på nettsiden vår.)


Anmeldelse for rasisme

Sør-Trøndelag SOS Rasisme anmelder med dette Rørosbygdene skogeierlag for deler av deres høringsuttalelse til Stortinget vedrørende Samerettsutvalgets innstilling. Vi reagerer på følgende avsnitt i høringsuttalelsen og har uthevet de mest graverende punktene:

«3. Sru refererer stadig til ILO-ur -. Da må også Sru frembringe bevisene for hvem dette er – - -. Våre motparter her i Røros, de som er reindriftsutøvere i Riast/Hylling reinbeitedistrikt kan umulig tilhøre denne kategori medmennesker – - – . Som et eks. vil vi her nevne NN-fam., som er den største reindriftsfam. i Riast/Hylling. Dette er mennesker med meget høy intelligens (en iq som går langt over andre fam. i bygda) en stor del av dem med universitetsutdannelse bak seg. Hvis vi skal prøve og finne andre mennesker å sammenligne med, vedr. både intelligens og utseende, (samme mennesketype) – må det bli Thor Heyerdahl som er en stor kjendis i vårt land. Her kan en trykt si: “Ingen foran – ingen på siden” -. Mannfolkene i fam. har også store likhetstrekk med Thor Heyerdahl – - -. (J.fr. alle NN-brødrene, A, B, C og D). Vi som bor i samme bygda som disse menneskene har selvfølgelig store problemer med å akseptere at de tilhører en ur-befolkning – - -. Disse ur-menneskene driver i dag en ren industrialisert reindrift – - -. Gen-tester bør fremskaffes.»

Sør-Trøndelag SOS Rasisme mener denne uttalelsen er klart krenkende mot samer, ved å hevde i klartekst at samer ikke kan ha høy intelligens og universitetsutdannelse.

Høringsuttalelsen er offentlig og rammes dermed paragraf 135a i straffeloven:

«Â§ 135a.
Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Likt med en offentlig fremsatt ytring, jf. §7 nr. 2, regnes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres
a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livsyn, eller
c) homofile legning, leveform eller orientering.»

Høringsuttalelsen er skrevet under på vegne av Rørosbygdene skogeierlag av Anders Sjøvold (styreleder), Anne-Mari Estensen (styrenestleder) og Arild Skott Tøndel (styremedlem).

Vi mener at de sisterte uttalelsene er diskriminerende, at de forhåner og at de fremmer ringeakt. Vi ber derfor med denne anmeldelsen om at politiet innleder etterforskning og at tiltale blir tatt ut.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490