Gå til meny

SOS Rasisme ønsker å gratulere regjeringa med å ha snudd i saken om MUF-erne etter at disse har levd i uvisshet i ti år.

- Det er på tide med en unnskyldning til Trygve Nordby og de andre i den såkalte skandalen mot UDI, sier Trond Thorbjørnsen, leder i SOS Rasisme.

- Den virkelige skandalen er at de ikke har fått opphold før nå!

År har gått siden kurdere fra Irak søkte om opphold i Norge. I årevis har de levd i uvisshet om hva som vil skje med dem. Men nå er de lovet at sakene skal behandles på ny.

Flere enn SOS Rasisme har uttalt seg om MUF-erne. Tidligere UDI-direktør Trygve Nordby gikk i vinter ut med påstanden om at ingen grupper er behandlet så dårlig som nettopp disse.

- Vi er glad for at dette ikke har utviklet seg til å bli en politisk prestisjesak, sier SOS Rasismes leder Trond Thorbjørnsen.

- Men samtidig er det synd at denne saken ikke er avgjort før, for det har gått alt for lang til før saken ble løst. Allerede i 2005 kunne de ha blitt innvilget lovlig opphold om ikke daværende statsråd Erna Solberg den gang blandet seg inn i saken, i strid med lovverket.

SOS Rasisme mener at MUF-erne nå må få endelig opphold i Norge. – Ikke bare bør de få lovlig opphold, men staten bør også gi dem økonomisk kompenasjon for tiden de har levd i skjul og dermed ikke har kunnet arbeide, fortsetter Thorbjørnsen.

Høyre-politiker Bernt Høie har gått ut og kritisert regjeringens avgjørelse. Han hevder at dette kan føre til økt innvandring til Norge. - Ren paranoia, uttaler Thorbjørnsen. – Det finnes ingen saker å sammenlikne dette med, og heller burde Høie bruke sin posisjon i landets lovgivende forsamling til å arbeide for forskrifter eller lover som gjør at slike saker for framtida kan unngås. Det er svært inhumant å la folk leve i slik usikkerhet så lenge, avslutter Thorbjørnsen.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490