Gå til meny

Nå må han beskyttes mot norsk politi.

SOS Rasisme krever at justisministeren kommer på banen, og at flyktningen Renalde Nduwayo settes fri.

“Jeg kan ta håndjern på hendene dine, jeg kan ta håndjern på beina dine, og hvis du skulle dø er det ingen som kan spørre meg”, var beskjeden Renalde fikk før han ble slengt i bakken av norsk politi.

- Etter behandlingen i rettsapparatet må vi konkludere med at politimannen langt på vei hadde rett: Norge har gitt ham rett.
- Renalde viste et enormt mot. Han trodde ikke politimannen hadde rett i at ingen brydde seg. Han trodde ikke at Norge kunne godta slike vilkårlige overgrep. Mot alle odds, sto han for retten med et krav om rettferdighet, sier Simon Strumse i flyktningutvalget til SOS Rasisme.
- Svaret han fikk var at Norge godkjenner bruk av ulovlige halsgrep mot asylsøkere med endelig avslag.

SOS Rasisme mener at både Spesialenheten for Politisaker og ledelsen i Politiets Utlendingsenhet har gjort en god jobb i denne saken. Begge har behandlet Renaldes sak med det alvoret den fortjener og bidratt til å få den opp for rettssystemet. Likevel er Renalde nå tilbake på Trandum og politimannen som forsøkte å kvele ham der for bare noen måneder siden frifunnet.

- Hvilke garantier har Nduwayo og andre asylsøkere på at slike overgrep ikke vil skje igjen», spør Strumse i SOS Rasisme.

SOS Rasisme mener det er helt absurd at en norsk rett kan ha gått god for frifinnelsen av politimannen i første omgang, men dessverre er ikke slikt uvanlig. Terskelen for å straffeforfølge politi er generelt svært høy. Av 1 367 anmeldelser mot politi i 2008 har kun 6 % ledet til reaksjon i form av tiltale, siktelse eller forelegg. Kun 1.2% har gått videre til rettsapparatet.

- Der de fleste en ekstra mulighet til å få rettferdighet ved å gå til sivilt søksmål mot staten, har ikke Renalde og andre i hans situasjon, denne muligheten. Nå kan det virke som om norske utlendingsmyndigheter prøver å kvitte seg med problemet og sende Renalde ut av landet før han får forfulgt saken videre.
- Slik vi erfarer det skal han sendes til Rwanda natt til lørdag, uttaler Strumse.
- Der er det enda mindre trygt for ham enn på Trandum. Vi sitter på beviser om at asylsøkere som er sendt til Rwanda har blitt arrestert på flyplassen av rwandisk politi og utsatt for tortur.

-SOS Rasisme krever nå justisministeren komme på banen, sier Simon Strumse.
- Rettssikkerhet skal gjelde for alle. Vi har kontakt med en del asylsøkere med endelig avslag, men langt ifra alle. Likevel får vi stadig vekk rapporter om vold og truende adferd fra norske politifolk ovenfor asylsøkere. Her er det store skyggetall, avslutter Strumse.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490